Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aizsargājamie augi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2014

Līdzās citu pasaules reģionu floru pārstāvjiem un krāšņumaugu kolekcijām Botāniskajā dārzā var aplūkot ap 400 Latvijas savvaļā sastopamu augu sugas. To vidū ir arī īpaši reti un aizsargājami augi, kas iekļauti Latvijas Sarkanajā grāmatā. 

Kategoriju skaidrojumi :

 • 0. kat. – acīmredzot iznīkušas sugas, kuras nav sastopamas dabā vairākus gadus, taču, iespējams, saglabājušās atsevišķās vietā vai arī nebrīvē;
 • 1. kat. – sugas kurām draud iznīkšana, to turpmāka pastāvēšana nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas;
 • 2. kat. – retas sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet tās satopamas tik nelielā skaitā vai pēc platības tik ierobežotās teritorijās, ka tās var ātri iznīkt;
 • 3. kat. – sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areālas sašaurinās vairākus gadus vai nu dabisku cēloņu dēļ vai cilvēka darbības rezultātā, vai arī abu minēto faktoru ietekmē;
 • 4. kat. – nepietiekami pētītas sugas; iespējams, ka tām draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ nevar precīzi novērtēt to pašreizējo stāvokli.

Sarkanajā grāmatā iekļautās sugas patstāvīgi mainās, jo dažas atjaunojas, citas nāk klāt un bieži mainās to statuss. No 319 Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstītām sugām LU Botāniskā dārza ekspozīcijās aug 76 sugas:

LU Botāniskā dārza augi, kas ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā

 1. Aconitum lasiostomum - dzeltenā kurpīte, 1. kat.
 2. Ajuga genevensis - Ženēvas cekuliņš, 2. kat.
 3. Ajuga pyramidalis - piramidālais cekuliņš, 2. kat.
 4. Alliaria petiolata - ārstniecības ķiplocene, 3. kat.
 5. Allium schoenoprasum - maurloks, 3. kat.
 6. Allium ursinum - laksis, 3. kat.
 7. Allium vineale - vīnkalnu sīpols, 3. kat.
 8. Alopecurus arundinaceus - niedru lapsaste, 3. kat.
 9. Alyssum gmelinii - Gmelina alise, 3. kat.
 10. Anemone sylvestris - meža vizbulis, 4. kat.
 11. Arenaria stenophylla - zāļlapu smiltenīte, 2. kat.
 12. Armeria maritima - jūrmalas armērija, 2. kat.
 13. Armeria vulgaris - parastā armērija, 1. kat.
 14. Asperula tinctoria - krāsu miešķis, 1. kat.
 15. Astrantia major - lielā zvaigznīte, 2. kat.
 16. Betula nana - pundurbērzs, 1. kat.
 17. Carex montana - kalnu grīslis, 3. kat.
 18. Carpinus betulus - parastais skābardis, 2. kat.
 19. Ceratophyllum submersum - pusgrimusī raglape, 2. kat.
 20. Corynephorus canescens - iesirmā kāpsmildzene, 3. kat.
 21. Crambe maritima - jūrmalas sālsķērsa, 1. kat.
 22. Dactylorhiza baltica - Baltijas dzegužpirkstīte, 4. kat.
 23. Dactylorhiza incarnata - stāvlapu dzegužpirkstīte, 4. kat.
 24. Delphinium elatum - augstais gaiļpiesis, 2. kat.
 25. Dianthus superbus - krāšņā neļķe, 1. kat.
 26. Digitalis grandiflora - lielziedu uzpirkstīte, 3. kat.
 27. Diphasium complanatum - parastais plakanstaipeknis, 4. kat.
 28. Equisetum scirpoides - meldru kosa, 1. kat.
 29. Erica tetralix - grīņa sārtene, 1. kat.
 30. Eryngium maritimum - jūrmalas zilpodze, 1. kat.
 31. Euphorbia palustris - purva dievkrēsliņš, 2. kat.
 32. Galium shultesii - Šultesa madara, 2. kat.
 33. Gentiana cruciata - krustlapu drudzene, 3. kat.
 34. Geranium bohemicum - Bohēmijas gandrene, 2. kat.
 35. Geranium molle - mīkstā gandrene, 1. kat.
 36. Gratiola officinalis - ārtsniecības rūgtene, 2. kat.
 37. Gymnadenia conopsea - odu gimnadēnija, 4. kat.
 38. Gypsophila paniculata - skarainā ģipsene, 2. kat.
 39. Hedera helix var. baltica - Baltijas efeja, 1. kat.
 40. Helianthemum nummularium - naudiņu saulrozīte, 3. kat.
 41. Hypericum hirsutum - pūkainā asinszāle, 3. kat.
 42. Iris sibirica - Sibīrijas skalbe, 2. kat.
 43. Lathyrus maritimus - jūrmalas dedestiņa, 2. kat.
 44. Lathyrus niger - melnējošā dedestiņa, 3. kat.
 45. Lithospermum officinale - ārstniecības cietsēkle, 2. kat.
 46. Lunaria rediviva - daudzgadīgā mēnesene, 4. kat.
 47. Lycopodium annotinum - gada staipeknis, 4. kat.
 48. Myrica gale - parastā purvmirte, 1. kat.
 49. Onobrychis arenaria - smiltāja esparsete, 2. kat.
 50. Pentaphylloides fruticosa - krūma čuža, 1. kat.
 51. Peucedanum oreoselinum - kalnu rūgtdille, 3. kat.
 52. Pimpinella major - lielā noraga, 3. kat.
 53. Platanthera bifolia - smaržīgā naktsvijole, 4. kat.
 54. Polygonatum verticillatum - mieturu mugurene, 3. kat.
 55. Prunella grandiflora - lielziedu brūngalvīte, 1. kat.
 56. Prunus spinosa - ērkšķu plūme, 1. kat.
 57. Pulmonaria angustifolia - šaurlapu lakacis, 2. kat.
 58. Pulsatilla patens - meža silpurene, 4. kat.
 59. Pulsatilla pratensis - pļavas silpurene, 4. kat.
 60. Ranunculus bulbosus - sīpoliņu gundega, 3. kat.
 61. Rosa rubiginosa - smaržlapu roze, 3. kat.
 62. Sanguisorba officinalis - ārstniecības brūnvālīte, 2. kat.
 63. Scrophularia umbrosa - spārnainā cūknātre, 1. kat.
 64. Serratula tinctoria - krāsu zeltlape, 3. kat.
 65. Seseli libanotis - kalnu briežsakne, 3. kat.
 66. Silene chlorantha - zaļziedu plaukšķene, 2. kat.
 67. Silene tatarica - Tatārijas plaukšķene, 3. kat.
 68. Sorbus intermedia - Zviedrijas pīlādzis, 1. kat.
 69. Taxus baccata - parastā īve, 1. kat.
 70. Teucrium chamaedrys - ozollapu embotiņš, 0. kat.
 71. Trifolium alpestre - Alpu āboliņš, 2. kat.
 72. Trifolium dubium - sīkais āboliņš, 3. kat.
 73. Trifolium fragiferum - zemeņu āboliņš, 1. kat.
 74. Vicia lathyroides - dedestiņu vīķis, 2. kat.
 75. Vincetoxicum hirundinaria - ārstniecības indaine, 3. kat.
 76. Viola elatior - augstā vijolīte, 1. kat.

 

LU Botāniskajā dārzā apskatāmas 30 sugas, kas iekļautas IUCN (Starptautiskā dabas aizsardzības savienība) aizsargājamo augu sarakstā. Pārsvarā tās ir tropu un subtropu lakstaugu un kokaugu sugas: 

LU Botāniskā dārza augi, kas ierakstīti IUCN aizsargājamo augu sarakstā

 1. Araucaria bidwillii - Bidvila araukārija, Least Concern
 2. Araucaria heterophylla - dažādlapu araukārija, Vulnerable
 3. Astrophytum asterias - jūrasežu kaktuss, Vulnerable
 4. Cedrus deodara - Himalaju ciedrs, Least Concern
 5. Ceratozamia mexicana - Meksikas ceratozamija, Vulnerable
 6. Cupressus sempervirens - mūžzaļā ciprese, Near Threatened
 7. Cupressus torulosa - Himalaju ciprese, Near Threatened
 8. Cycas revoluta - atritinātā cīka, Near Threatened
 9. Dracaena draco - pūķkoks, Vulnerable
 10. Echinocactus grusonii - Gruzona ehinokaktuss, Critically Endangered
 11. Euphorbia leuconeura - baltdzīslu eiforbija, Vulnerable
 12. Euphorbia milii - Mila eiforbija, Data Deficient
 13. Euphorbia tirucalli - Tirukalli eiforbija, Least Concern
 14. Ficus carica - vīģe, Least Concern
 15. Lewisia cotyledon - kauslapu levīzija
 16. Magnolia cylindrica - Huanga kalna magnolija, Vulnerable
 17. Magnolia wilsonii - Vilsona magnolija, Endangered
 18. Metasequoia glyptostroboides - Ķīnas metasekvoja, Critically Endangered
 19. Pereskia aculeata - dzeloņainā pereskija, Least Concern
 20. Pinus canariensis - Kanāriju salu priede, Least Concern
 21. Pinus pinea - Itālijas priede, pīnija, Least Concern
 22. Rhipsalis paradoxa, Least Concern
 23. Rhipsalis sulcata, Data Deficient
 24. Sabal bermudana - Bermudu sabalpalma, Endangered
 25. Sequoia sempervirens - mūžzaļā sekvoja, Vulnerable
 26. Stangeria eriopus - villainā stangērija, Near Threatened
 27. Tillandsia cyanea - tumšzilā tilandsija, Near Threatened
 28. Torreya nucifera - Japānas muskatriekstu īve, Least Concern
 29. Wollemia nobilis - dižā volemija, Critically Endangered
 30. Zamia furfuracea - Jamaikas sago, Vulnerable

 

Ar katru gadu, cilvēku skaitam palielinoties, tiek apgūtas aizvien jaunas teritorijas. Līdz ar to dzīvajai dabai paliek aizvien mazāk vietas - tropu meži tiek izcirsti, savannas tiek apstrādātas, piesārņojuma rezultātā daudzas platības dzīvajiem organismiem kļūst dzīvošanai nederīgas. Cilvēka darbības rezultātā savvaļas floru apdraud arī citi faktori kā, piemēram, starptautiskā tirdzniecība - neskaitāmas augu sugas tiek izvestas no to dabiskās vides.

CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) mērķis ir aizsargāt apdraudētās savvaļas augu sugas no strauji augošās starptautiskās tirdzniecības, kuras rezultātā daudzas sugas ir nonākušas līdz iznīcības robežai. Augu māju tropu un subtropu ekspozīcijās apskatāmi 10 augi, kas iekļauti CITES pielikumos:

LU Botāniskā dārza augi, kas iekļauti CITES pielikumos

 1. Agave victoria-reginae - Viktorijas agave
 2. Aloe vera - īstā aloje
 3. Astrophytum asterias - jūrasežu kaktuss
 4. Ceratozamia mexicana - Meksikas ceratozamija
 5. Cycas revoluta - atritinātā cīka
 6. Euphorbia millii - Milla eiforbija
 7. Euphorbia neriifolia - oleandrlapu eiforbija
 8. Euphorbia trigona - trejšķautņu eiforbija
 9. Podocarpus neriifolius - oleandrlapu podokarps
 10. Zamia furfuracea - Jamaikas sago

 

© Laumas Strazdiņas foto