Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augu sistemātiskās grupas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.01.2018

 

Augu sistemātika pēta uz zemeslodes sastopamos augus, sistematizē tos, apraksta, izskaidro to attīstību un radniecību. Pastāv vairākas filoģenētiskas augu klasifikācijas sistēmas, kas klasificē augus, pamatojoties uz augu evolūciju un savstarpējo radniecību.

Laika posmā no 1887. līdz 1909. gadam vācu botāniķi Ādolfs Englers un Karls Prantls izveido augu klasifikācijas sistēmu (tā saukto Englera sistēmu), kas pirmo reizi botānikas vēsturē apskata gan zemākos, gan augstākos augus, sākot ar aļģēm un beidzot ar ziedaugiem. Die Natürlichen Pflanzenfamilien (Dabiskas augu dzimtas) kā ziedaugu dzimtu klasifikācijas standartu līdz 20. gs. 70-ajiem gadiem plaši lieto herbāriju sistematizēšanā, floru aprakstos un universitāšu botāniskajos dārzos augu sistemātisko grupu ierīkošanā un citu ekspozīciju izvietošanā.

Englera sistēmā augu dzimtas sakārtotas pēc to izcelšanās secības, morfoloģiskās līdzības (it īpaši, zieda uzbūvē) un pēc pazīmju evolucionārās attīstības saskaņā ar Darvina principiem. Tādejādi, sistēmu aizsāk evolucionāri senākās un morfoloģiski vienkāršās augu dzimtas (piemēram, liliju dzimta Liliaceae) un noslēdz evolūcijas procesā izveidojušās jaunākās dzimtas ar sarežģītām morfoloģiskām īpašībām (kā asteru dzimta Asteraceae).

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Augu sistemātiskās grupas ierīko 1926. gadā, un pašlaik pārstāvēto dzimtu skaits nav vairāk par 100.

 

 

 

 

PTERIDOPHYTA - PAPARŽAUGI

          Equisetaceae

Kosu dzimta

          Calamitaceae

          Lycopodiaceae

Staipekņu dzimta

          Selaginellaceae

Selaginellu dzimta

          Lepidodendraceae

          Bothrodendraceae

          Sigillariaceae

          Pleuromeiaceae

          Psilotaceae

Psilotu dzimta

          Isoetaceae

Ezereņu dzimta

          Ophioglossaceae

Čūskmēlīšu dzimta

          Marattiaceae

Mīkstpaparžu dzimta

          Osmundaceae

Karaļpaparžu dzimta

          Schizaeaceae

Ķemmpaparžu dzimta

          Matoniaceae

Soļotājpaparžu dzimta

          Gleicheniaceae

Dakšpaparžu dzimta

          Hymenophyllaceae

Plēvpaparžu dzimta

          Loxsomaceae

Torņpaparžu dzimta

          Cyatheaceae

Kokpaparžu dzimta

          Dipteridaceae

Lidotājpaparžu dzimta

          Polypodiaceae

Saldsaknīšu dzimta

          Parkeriaceae

Mitrājpaparžu dzimta

          Marsiliaceae

Marsileju dzimta

          Salviniaceae

Peldpaparžu dzimta

SPERMATOPHYTA - SĒKLAUGI

subdivisio Gymnospermae - kailsēkļi

          Lyginodendraceae

          Medullosaceae

          Cycadaceae

Cikadeju dzimta

          Bennettitaceae

          Ginkgoaceae

Ginku dzimta

          Cordaitaceae

          Taxaceae

Īvju dzimta

          Podocarpaceae

Podokarpu dzimta

          Cephalotaxaceae

Galvīvju dzimta

          Pinaceae

Priežu dzimta

          Taxodiaceae

Taksodiju dzimta

          Cupressaceae

Ciprešu dzimta

          Ephedraceae

Efedru dzimta

          Welwitschiaceaae

Velvīčiju dzimta

          Gnetaceae

Gnetu dzimta

subdivisio Angiospermae - segsēkļi

classis Monocotyledoneae - viendīgļlapji

          Typhaceae 

Vilkvālīšu dzimta

          Pandanaceae 

Pandānu dzimta

          Sparganiaceae 

Ežgalvīšu dzimta

          Aponogetonaceae 

Dakšpelžu dzimta

          Potamogetonaceae 

Glīveņu dzimta 

          Najadaceae 

Najādu dzimta

          Zannichelliaceae 

Diedzeņu dzimta

          Scheuchzeriaceae 

Šeihcēriju dzimta

          Juncaginaceae 

Āžloku dzimta

          Alismataceae 

Cirveņu dzimta

          Butomaceae 

Puķumeldru dzimta

          Hydrocharitaceae 

Mazlēpju dzimta

          Triuridaceae 

Bālstiegreņu dzimta

          Gramineae or Poaceae 

Graudzāļu dzimta

          Cyperaceae 

Grīšļu dzimta

          Palmae or Arecaceae 

Palmu jeb areku dzimta

          Cyclanthaceae 

Viltuspalmu dzimta

          Araceae 

Ārumu dzimta

          Lemnaceae 

Ūdensziedu dzimta

          Flagellariaceae 

Vītņlapju dzimta

          Restionaceae 

Kāpzemes niedru dzimta

          Centrolepidaceae 

Velēnniedru dzimta

          Mayacaceae 

Purvložņu dzimta

          Xyridaceae 

Puķudoņu dzimta

          Eriocaulaceae 

Poggalvju dzimta

          Thurniaceae 

Amazondoņu dzimta

          Rapateaceae 

Bultvārpju dzimta

          Bromeliaceae 

Bromēliju dzimta

          Commelinaceae 

Komelīnu dzimta

          Pontederiaceae 

Ūdenshiancinšu dzimta

          Cyanastraceae 

Afročemureņu dzimta

          Philydraceae 

Ķiverpūkaiņu dzimta

          Juncaceae 

Doņu dzimta

          Stemonaceae 

Zvaigžņliānu dzimta

          Liliaceae 

Liliju dzimta

          Haemodoraceae 

Asinssakneņu dzimta

          Amaryllidaceae 

Amariļļu dzimta

          Velloziaceae 

Zāļskalbju dzimta

          Taccaceae 

Sikspārņziežu dzimta

          Dioscoreaceae 

Dioskoreju dzimta

          Iridaceae 

Īrisu dzimta

          Musaceae 

Banānu dzimta

          Zingiberaceae 

Ingveru dzimta

          Cannaceae 

Kannu dzimta

          Marantaceae 

Marantu dzimta

          Burmanniaceae 

Burmaniju dzimta

          Orchidaceae 

Orhideju dzimta

classis Dicotyledoneae - divdīgļlapji

          Casuarinaceae 

Koslapju dzimta

          Saururaceae 

Ķirzakastu dzimta

          Piperaceae 

Piparu dzimta

          Chloranthaceae 

Hlorantu dzimta

          Hydrostachyaceae 

Ūdensvārpeņu dzimta

          Salicaceae 

Vītolu dzimta

          Garryaceae 

Zīdpušķu dzimta

          Myricaceae 

Purvmiršu dzimta

          Balanopsidaceae 

          Leitneriaceae 

Leitnēriju dzimta

          Juglandaceae 

Valriekstu dzimta

          Julianiaceae 

Ložņkoku dzimta

          Betulaceae 

Bērzu dzimta

          Fagaceae 

Dižskābaržu dzimta

          Ulmaceae 

Gobu dzimta

          Rhoipteleaceae 

Trijādptēliju dzimta

          Moraceae 

Zīdkoku dzimta

          Urticaceae 

Nātru dzimta

          Podostemonaceae 

Tropu upjuzāļu dzimta

          Proteaceae 

Proteju dzimta

          Olacaceae 

Parazītplūmju dzimta

          Opiliaceae 

Piesūcekņkoku dzimta

          Grubbiaceae 

Grubiju dzimta

          Santalaceae 

Santalkoku dzimta

          Misodendraceae

Rīkstāmuļu dzimta

          Loranthaceae 

Lorantu dzimta

          Aristolochiaceae 

Aristolohiju dzimta

          Rafflesiaceae 

Raflēziju dzimta

          Hydnoraceae 

Laternsmirdeņu dzimta

          Balanophoraceae 

Sēņziežu dzimta

          Polygonaceae 

Sūreņu dzimta

          Chenopodiaceae 

Balandu dzimta

          Amaranthaceae 

Amarantu dzimta

          Nyctaginaceae 

Naktsziežu dzimta

          Phytolaccaceae 

Fitolaku dzimta

          Achatocarpaceae 

Čūskaču dzimta

          Aizoaceae 

Pusdienziežu dzimta

          Portulacaceae 

Portulaku dzimta

          Basellaceae 

Bazelu dzimta

          Dysphaniaceae 

          Caryophyllaceae 

Neļķu dzimta

          Nymphaeaceae 

Ūdensrožu dzimta

          Ceratophyllaceae 

Raglapju dzimta

          Trochodendraceae 

Mieturkrūmu dzimta

          Cercidiphyllaceae 

Katsuru dzimta

          Ranunculaceae 

Gundegu dzimta

          Lardizabalaceae 

Šokolādliānu dzimta

          Berberidaceae 

Bārbeļu dzimta

          Menispermaceae 

Mēnessēkļu dzimta

          Magnoliaceae 

Magnoliju dzimta

          Himantandraceae 

Indesmagnoliju dzimta

          Calycanthaceae 

Kalikantu dzimta

          Lactoridaceae 

Fernandeskrūmu dzimta

          Anonaceae 

Anonu dzimta

          Eupomatiaceae 

Ogmagnoliju dzimta

          Myristicaceae 

Muskatriekstu dzimta

          Gomortegaceae 

Spirāllauru dzimta

          Monimiaceae 

Troplauru dzimta

          Lauraceae 

Lauru dzimta

          Hernandiaceae 

Hernandiju dzimta

          Papaveraceae 

Magoņu dzimta

          Capparaceae

Kaperu dzimta

          Cruciferae / Brassicaceae 

Krustziežu dzimta

          Resedaceae 

Rezēdu dzimta

          Moringaceae 

Pudeļkoku dzimta

          Bretschneideraceae 

Bretšneideru dzimta

          Sarraceniaceae 

Trompetaugu dzimta

          Nepenthaceae 

Krūkaugu dzimta

          Droseraceae 

Raseņu dzimta

          Crassulaceae 

Biezlapju dzimta

          Cephalotaceae 

Matkrūku dzimta

          Saxifragaceae 

Akmeņlauzīšu dzimta

          Pittosporaceae 

Lipsēkļu dzimta

          Byblidaceae 

Austrālraseņu dzimta

          Brunelliaceae 

Sprogčemureņu dzimta

          Cunoniaceae 

Plušķziedu dzimta

          Myrothamnaceae 

Kroklapju dzimta

          Bruniaceae 

Melnkārpju dzimta

          Hamamelidaceae 

Burvjlazdu dzimta

          Roridulaceae 

          Eucommiaceae 

Eikomiju dzimta

          Platanaceae 

Platānu dzimta

          Crossosomataceae 

Klinškrūmu dzimta

          Rosaceae 

Rožu dzimta

          Connaraceae 

Kāpējkrūmu dzimta

          Leguminosae / Fabaceae 

Tauriņziežu dzimta

          Pandaceae 

Pandānu dzimta

          Oxalidaceae 

Zaķskābeņu dzimta

          Geraniaceae 

Gandreņu jeb gerāniju dzimta

          Tropaeolaceae 

Krešu dzimta

          Linaceae 

Linu dzimta

          Erythroxylaceae 

Kokas augu dzimta

          Zygophyllaceae 

Zigofilu dzimta

          Cneoraceae 

Ķirzakkrūmu dzimta

          Rutaceae 

Rūtu dzimta

          Simaroubaceae 

Rūgtkoku dzimta

          Burseraceae 

Balzamkoku dzimta

          Meliaceae 

Sarkankoku dzimta

          Malpighiaceae 

Malpīgiju dzimta

          Trigoniaceae 

Māņtauriņkoku dzimta

          Vochysiaceae 

Dažādkausaiņu dzimta

          Tremandraceae 

Putekšņporaiņu dzimta

          Polygalaceae 

Ziepenīšu dzimta

          Dichapetalaceae 

Šķeltvainaglapu dzimta

          Euphorbiaceae 

Eiforbiju dzimta

          Daphniphyllaceae 

Sarkankāteņu dzimta

          Callitrichaceae 

Ūdenīšu dzimta

          Buxaceae 

Bukšu dzimta

          Empetraceae 

Visteņu dzimta

          Coriariaceae 

Ķekarastaņu dzimta

          Limnanthaceae 

Pļavziežu dzimta

          Anacardiaceae 

Anakardiju dzimta

          Cyrillaceae 

Zeltziežu dzimta

          Pentaphylacaceae 

Kalnvārpju dzimta

          Corynocarpaceae 

Karaku dzimta

          Aquifoliaceae 

Akvifoliju dzimta

          Celastraceae 

Celastru dzimta

          Hippocrateaceae 

Trejputekšņlapu dzimta

          Sapindaceae 

Sapindu dzimta

          Salvadoraceae 

Sinepjlapju dzimta

          Staphyleaceae 

Stafileju dzimta

          Icacinaceae 

Sviestkauleņu dzimta

          Aextoxicaceae 

Punktlapju dzimta

          Aceraceae 

Kļavu dzimta

          Hippocastanaceae 

Zirgkastaņu dzimta

          Sabiaceae 

Sabiju dzimta

          Melianthaceae 

Medusziežu dzimta

          Didiereaceae 

Kolonnkaktusu dzimta

          Balsaminaceae 

Balzamīņu dzimta

          Rhamnaceae 

Pabērzu dzimta

          Vitaceae 

Vīnkoku dzimta

          Tiliaceae 

Liepu dzimta

          Malvaceae 

Malvu dzimta

          Bombacaceae 

Kapoku dzimta

          Sterculiaceae 

Kakao augu jeb sterkūliju dzimta

          Scytopetalaceae 

Afrosēdlapju dzimta

          Dilleniaceae 

Dilēniju dzimta

          Actinidiaceae 

Aktinīdiju dzimta

          Eucryphiaceae 

Baltrožu dzimta

          Medusagynaceae 

Medūzkrūmu dzimta

          Ochnaceae 

Nadziņkrūmu dzimta

          Strasburgeriaceae 

          Caryocaraceae 

Sviestriekstu dzimta

          Marcgraviaceae 

Svečturliānu dzimta

          Quiinaceae 

Kvīnu dzimta

          Theaceae 

Tējas augu dzimta

          Guttiferae / Clusiaceae / Hypericaceae

Asinszāļu dzimta

          Elatinaceae 

Sīkeglīšu dzimta

          Frankeniaceae 

Jūrviršu dzimta

          Tamaricaceae 

Tamariksu dzimta

          Cistaceae 

Klinšrožu dzimta

          Bixaceae 

Anato dzimta

          Cochlospermaceae 

          Canellaceae 

Māņkanēļkoku dzimta

          Violaceae 

Vijolīšu dzimta

          Flacourtiaceae 

Batakoplūmju dzimta

          Stachyuraceae 

Spurdžkrūmu dzimta

          Turneraceae 

Tērneriju dzimta

          Malesherbiaceae 

Malzerbiju dzimta

          Passifloraceae 

Pasifloru dzimta

          Achariaceae 

Pogaļgurķu dzimta

          Caricaceae 

Papaiju dzimta

          Loasaceae 

Loazu dzimta

          Datiscaceae 

Viltuskaņepju dzimta

          Begoniaceae 

Begoniju dzimta

          Ancistrocladaceae 

Dzeloņliānu dzimta

          Cactaceae 

Kaktusu dzimta

          Geissolomataceae 

Zvīņkrūmu dzimta

          Penaeaceae 

Kāpzemes seglapju dzimta

          Oliniaceae 

Āfrikas vienkauleņu dzimta

          Thymelaeaceae 

Timēliju dzimta

          Elaeagnaceae 

Eleagnu dzimta

          Lythraceae 

Vējmietiņu dzimta

          Sonneratiaceae 

Balto mangrovju dzimta

          Crypteroniaceae 

Lietusskaraiņu dzimta

          Punicaceae 

Granātābolu dzimta

          Lecythidaceae 

Paradīzriekstu dzimta

          Rhizophoraceae 

Sarkano mangrovju dzimta

          Nyssaceae 

          Alangiaceae 

Alangiju dzimta

          Combretaceae 

Indijas mandeļu dzimta

          Myrtaceae 

Miršu dzimta

          Melastomataceae 

Melastomu dzimta

          Onagraceae / Oenotheraceae

Naktssveču dzimta

          Halorrhagaceae 

Halorāgu dzimta

          Hippuridaceae 

Skujeņu dzimta

          Thelygonaceae 

Teligonu dzimta

          Cynomoriaceae 

          Araliaceae 

Arāliju dzimta

          Umbelliferae / Apiaceae 

Čemurziežu dzimta

          Cornaceae 

Kizilu dzimta

          Diapensiaceae 

Vairogkūdreņu dzimta

          Clethraceae 

Kletru dzimta

          Pyrolaceae 

Ziemciešu dzimta

          Ericaceae 

Ēriku dzimta

          Epacridaceae 

Dienvidviršu dzimta

          Theophrastaceae 

Teofrastu dzimta

          Myrsinaceae 

Mirsīnaugu dzimta

          Primulaceae 

Prīmulu dzimta

          Plumbaginaceae / Limoniaceae

Limoniju dzimta

          Sapotaceae 

Gutaperčas dzimta

          Hoplestigmataceae 

Matžuburoņu dzimta

          Ebenaceae 

Ebenkoku jeb melnkoku dzimta

          Symplocaceae 

Šanfanu dzimta

          Styracaceae 

Storaksu dzimta

          Lissocarpaceae 

Amazonhurmu dzimta

          Oleaceae 

Olīvu dzimta

          Desfontainiaceae 

          Loganiaceae 

Strihnīnaugu dzimta

          Gentianaceae 

Genciānu jeb drudzeņu dzimta

          Apocynaceae 

Oleandru dzimta

          Asclepiadaceae 

Asklēpiju dzimta

          Convolvulaceae 

Tīteņu dzimta

          Polemoniaceae 

Kāpnīšu dzimta

          Fouquieriaceae 

Pātagkrūmu dzimta

          Lennoaceae 

Smilšsalviju dzimta

          Hydrophyllaceae 

Ūdenslapju dzimta

          Boraginaceae 

Skarblapju dzimta

          Verbenaceae 

Verbēnu dzimta

          Labiatae  / Lamiaceae 

Lūpziežu dzimta

          Nolanaceae 

Tuksnešnakteņu dzimta

          Solanaceae 

Nakteņu dzimta

          Scrophulariaceae 

Cūknātru dzimta

          Bignoniaceae 

Bignoniju dzimta

          Pedaliaceae 

Sezamu dzimta

          Martyniaceae 

          Orobanchaceae 

Brūnkāšu dzimta

          Gesneriaceae 

Gesnēriju dzimta

          Columelliaceae 

Androžu dzimta

          Lentibulariaceae 

Pūsleņu dzimta

          Globulariaceae 

Globulāriju dzimta

          Acanthaceae 

Akantu dzimta

          Myoporaceae 

Mioporu dzimta

          Phrymaceae 

Frīmu dzimta

          Plantaginaceae 

Ceļteku dzimta

          Rubiaceae 

Rubiju dzimta

          Caprifoliaceae 

Kaprifoliju dzimta

          Adoxaceae 

Bezslavīšu dzimta

          Valerianaceae 

Baldriānu dzimta

          Dipsacaceae 

Dipsaku dzimta

          Cucurbitaceae 

Ķirbju dzimta

          Campanulaceae 

Pulkstenīšu dzimta

          Goodeniaceae 

Mēllobēliju dzimta

          Brunoniaceae 

Kamolpulkstenīšu dzimta

          Stylidiaceae 

          Calyceraceae 

Kamoldipsaku dzimta

          Compositae / Asteraceae

Kurvjziežu dzimta