Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sūnas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.04.2014.

Latvijā  vēsturiski jau kopš Latvijas Universitātes Botāniskā dārza dibināšanas 1922. gadā veikti sūnu un ķērpju pētījumi. LU Botāniskā dārza dibinātājs un direktors Nikolajs Malta bija pasaulē atzīts briologs. Latvijā līdz šim konstatētas apmēram 560 sūnu sugas. Mūsdienās galvenie pētījumi par sūnu daudzveidību Latvijā galvenokārt tiek veikti dabiskos biotopos – mežos, purvos, kāpās, un šo augu izpēte pilsētvidē veikta tikai fragmentāri un nepilnīgi. Lai arī daļa no sūnu sugām samērā bieži sastopama pilsētās, esam maz informēti par sugām, kas atrodamas mums visapkārt – uz ēku jumtiem un sienām, uz koku un krūmu stumbriem apstādījumos, zem ūdens noteku caurulēm, kapsētās, pie dzelzceļa un tramvaja sliedēm, akmeņdārzos un citur.

LU Botāniskajā dārzā veikta sūnu sugu priekšizpēte, kuras laikā nelielā dārza teritorijā konstatētas gandrīz 50 sūnu sugas, kas liecina par augstu sugu bagātību. Botāniskā dārza teritorija ar daudzveidīgo mozaīkveida mikrobiotopu un ekoloģisko nišu sastopamību ir sevišķi piemērota sūnu un ķērpju sugu izplatībai.

"Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.05.2014.

LU Akadēmiskais apgāds 2012. gada sākumā laida klajā grāmatu studentiem, skolēniem, skolotājiem un visiem dabas mīļotājiem - "Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem". Jau gandrīz 50 gadus Latvijā nebija izdoti izglītojoši izdevumi par sūnām, un informācija par sūnu morfoloģiju un anatomiju latviešu valodā līdz šim bija pieejama tikai šauram interesentu lokam. Šo iemeslu dēļ jaunās grāmatas ievaddaļā vienkāršā valodā izklāstīts par sūnu izplatību pasaulē, ekoloģiju, vairošanos, sūnu uzbūvi un sistemātiku. Tekstu papildina grafiski attēli.

Grāmata paredzēta tiem, kuri vēlas iepazīt 100 Latvijā biežāk sastopamās sūnu sugas. Grāmatas autores ir sūnu pētnieces, bioloģijas doktores Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka un Linda Gerra-Inohosa. Autores ceļvedī aprakstījušas sugu morfoloģiju, kā arī uzsvērušas vieglāk pamanāmās pazīmes, lai vislabāk atšķirtu līdzīgās sūnu sugas.

Ceļvedī iekļautas sugas, kas atrodamas dažādos biotopos uz kokiem, kritalām, augsnes vai akmens. Visas sūnas apskatāmas autoru uzņemtās krāsainās makrofotogrāfijās. Sugu aprakstus papildina zīmētas shematiskas sūnu lapas (autore Lauma Strazdiņa), kas nereti ir vislabākā pazīmes sugas atpazīšanai.

Sūnu ceļvedi var iegādāties Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Bodē un LU Akadēmiskā apgāda telpās Baznīcas ielā 5, sētas mājā 3. stāvā.

Ievads

Sugu saraksts, literatūra

Abietinella abietina

Amblystegium serpens

Anomodon longifolius

Anthoceros agrestis

Antitrichia curtipendula

Atrichum undulatum

Aulacomnium androgynum

Aulacomnium palustre

Bartramia pomiformis

Blasia pusilla

Brachythecium albicans

Brachythecium rutabulum

Bryum argenteum

Bryum caespiticium

Buxbaumia aphylla

Calliergon cordifolium

Calliergonella cuspidata

Calypogeia neesiana

Ceratodon purpureus

Cirriphyllum piliferum

Climacium dendroides

Conocephalum conicum

Dicranum majus

Dicranum montanum

Dicranum polysetum

Dicranum scoparium

Dicranum spurium

Ditrichum flexicaule

Encalypta streptocarpa

Eurhynchium angustirete

Fissidens taxifolius

Frullania dilatata

Funaria hygrometrica

Grimmia pulvinata

Hedwigia ciliata

Herzogiella seligeri

Homalia trichomanoides

Homalothecium sericeum

Hylocomium splendens

Hypnum cupressiforme

Isothecium alopecuroides

Lejeunea cavifolia

Lepidozia reptans

Leucobryum glaucum

Leucodon sciuroides

Lophocolea heterophylla

Marchantia polymorpha

Metzgeria furcata

Mnium hornum

Neckera complanata

Neckera pennata

Nowellia curvifolia

Orthotrichum speciosum

Oxyrrhynchium hians

Plagiochila asplenioides

Plagiomnium affine

Plagiomnium cuspidatum

Plagiomnium ellipticum

Plagiomnium undulatum

Plagiothecium curvifolium

Plagiothecium denticulatum

Platygyrium repens

Pleurozium schreberi

Pohlia nutans

Polytrichum commune

Polytrichum juniperinum

Polytrichum piliferum

Pseudoscleropodium purum

Ptilidium pulcherrimum

Ptilium crista-castrensis

Pylaisia polyantha

Racomitrium canescens

Radula complanata

Rhizomnium punctatum

Rhodobryum roseum

Rhytidiadelphus squarrosus

Rhytidiadelphus triquetrus

Riccardia palmata

Riccia fluitans

Riccia glauca

Sanionia uncinata

Schistidium apocarpum

Scorpidium scorpioides

Sphagnum angustifolium

Sphagnum capillifolium

Sphagnum cuspidatum

Sphagnum fuscum

Sphagnum girgensohnii

Sphagnum magellanicum

Sphagnum rubellum

Sphagnum squarrosum

Sphagnum tenellum

Syntrichia ruralis

Tetraphis pellucida

Thuidium delicatulum

Thuidium tamariscinum

Tortula muralis

Trichocolea tomentella

Ulota crispa

Warnstorfia fluitans

 

Dārza sūnu sugu saraksts

Klikšķini uz krāsainā laukuma, lai apskatītu pilnu attēlu!

© Līgas Strazdiņas foto