Sadarbībā ar Rīgas Jauno tehniķu centru piedāvājam skolēniem bez maksas apmeklēt vides interešu izglītības pulciņus LU Botāniskā dārza teritorijā, ko vada pieredzējusi pedagoģe un nodarbību vadītāja Lilita Svirževska, kā arī Botāniskā dārza darbiniece Dainuvīte Roginska. 

CEĻOJUMS AR AUGIEM

Pulciņā varēs iepazīt Latvijas un pasaules augu daudzveidību, rosināt interesi par augu valsti un tās izpēti. Pulciņā tiks spēlētas vides spēles par augiem un pildīti dažādi uzdevumus.

 • KAM: 1. - 9. klašu audzēkņiem;
 • KUR: LU Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2, Rīgā;
 • KAD: ceturtdienās, plkst. 14.00-17.40;
 • PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA: 26392758, bitene@inbox.lv - nodarbību vadītāja Lilita Svirževska. 

BOTĀNIKAS PULCIŅŠ

Pulciņa nodarbībās audzēkņi iepazīs LU Botāniskā dārza augu kolekcijas, padziļināti pētot augu valsts daudzveidību un rosinot interesi par dabas procesiem. Pulciņā veiks eksperimentus un pētījumus, būs iespēja piedalīties konkursos.

 • KAM: 1. - 9. klašu audzēkņiem;
 • KUR: LU Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2, Rīgā;
 • KAD: pirmdienās, plkst. 14.00-17.40;
 • PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA: 26392758, bitene@inbox.lv - nodarbību vadītāja Lilita Svirževska. 

100 DABAS BRĪNUMI

Pulciņa ietvaros tiks iepazīta dabas daudzveidība - ar audzēkņiem tiks runāts par augiem, dzīvniekiem, dabas procesiem un parādībam. Iepazīsim arī LU Botāniskā dārza augu kolekcijas. Pulciņā tiks veicināta vides apziņa, radošums, kā arī interese par dabas vērtībām.

 • KAM: 1. - 6. klašu audzēkņiem;
 • KUR: LU Botāniskajā dārzā, Kandavas ielā 2, Rīgā
 • KAD: otrdienās plkst. 15.00-18.00
 • PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA:  29191638, dainuvite.roginska@lu.lv - nodarbību vadītāja Dainuvīte Roginska.