Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par projektu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.08.2018.

2018. gada 1. maijā sākas pārrobežu projekta „Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana Igaunijā un Latvijā”, saīsinājumā "Dārza Pērles" ar numuru EST-LAT 70 īstenošana. LU ir viens no projekta 10 Latvijas partneriem. Pavisam kopā projektu īsteno 19 partneri no Latvijas un Igaunijas. Šī projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija.

Projekta kopējais budžets ir 749 755 EUR, no kuriem 637 291,75 EUR līdzfinansē Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekts norisināsies 24 mēnešus no 01.05.2018 līdz 30.04.2020.

Apvienojot vairāk nekā 50 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, projektā izveidos jaunu tūrisma produktu  – „Dārza Pērles”, kas ietvers tūrisma maršrutu, tā identitāti un pakalpojumus. Dārzos un parkos ir paredzēts veikt neliela mēroga investīcijas, organizēt maršruta popularizēšanas pasākumus,  kā arī vadītāju apmācības.

LU kopējais budžets projektā ir 48275 EUR, no kuriem 41033,75 EUR līdzfinansē Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta īstenotājs LU ir Botāniskais dārzs. Projekta divos gados ir plānots Botāniskajā dārzā un RSeIA „Babīte” izveidot informatīvās norādes, kas palīdzētu apmeklētājiem labāk iepazīt gan dārzu, gan rododendru audzētavu. Paredzēta apmeklētāju vēlmju izpēte, elektroniskas rokasgrāmatas izveide un apmācības dārzu un parku darbiniekiem, kā arī dārzus popularizējoši pasākumi plašai sabiedrībai.

 

Projekta partneri:

 

 • Vidzemes Tūrisma asociācija (vadošais partneris)
 • Latvijas Universitāte - Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs
 • MTU Estonian Gardens
 • Tartu University - Pärnu College
 • South-Estonian Tourism Foundation
 • Foundation Pärnu County Tourism 
 • Sangaste Municipality Government
 • Turaidas Muzejrezervāts
 • Amatas novada pašvaldība - Rakstnieku parks
 • Biedrība "Limbažu Lauvas" - Ārstniecības augu kolekcijas dārzs "Avotiņi"
 • Burtnieku novada pašvaldība - Valmiermuižas parks
 • Kocēnu novada pašvaldība - Kokmuižas parks
 • Rūjienas novada pašvaldība - Ternejas un Endzeles parks
 • Gulbenes novada pašvaldība - Vecgulbenes muižas parks
 • Biedrība "Oleru muiža" - Oleru muižas parks
 • Hiiumaa Vocational School
 • Tõstamaa Municipality Government
 • Pärnu City Government
 • Audru Municipality Government
1. periods
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.10.2018.

2018. gada 20.-21. jūnijā  Latvijas Universitātē notika pirmā projekta partneru tikšanās. Tajā  piedalījās 34 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas: partneri iepazinās klātienē, pārrunāja projektā plānotos darbus un norišu laika grafiku. 

Visiem bija iespēja iepazīsties arī ar mācību iespējām  LU Dabas mājā. LU pārziņā ir vairāki publiski pieejami dārzi. Divos no tiem - LU Botāniskajā dārzā un Morberga vasarnīcā, LU pārstāvji  pastāstīja par šo objektu specifiku, kā arī pieredzi to popularizēšanā un apmeklētāju piesaistīšanā.

2. periods
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.12.2018.

LU Botāniskajā dārzā un Rododendru selekcijas un izmēģinājuma audzētavā Babīte ir izveidotas un uzstādītas informatīvās zīmes, kas palīdzēs apmeklētājiem orientēties teritorijā un iegūt informāciju par apskatāmajām augu kolekcijām. RSeIA Babīte ir septiņi stendi par rododendriem, to pavairošanu, audzētavu un citām tēmām, kas sekmē šo dekoratīvo, bagātīgi ziedošo krūmu iepazīšanu. Savukārt Botāniskajā dārzā ar projekta atbalstu ir uzstādīti pieci virzienrādītāji, kas palīdz apmeklētājiem nonākt pie interesējošajiem objektiem. Pie dārza 11 kolekcijām ir uzstādīti informatīvie stendi, piemēram, Ārstniecības augi, Latvijas indīgie augi, Dālijas, Purvs, Augu sistemātiskās grupas. Tajos ir īsa informācija par kolekcijām un tajās esošo augu īpatnībām. Bez tam, dārzs ir ieguvis arī divus pārvietojamus A veida stendus, kurus varēs izmantot dažādu pasākumu organizēšanā.

 

Gada nogalē, 14. decembrī Turaidas muzejrezervātā notika projekta partneru tikšanās. Tajā apsprieda apkopotos parku un dārzu apmeklētāju aptaujas rezultātus. LU analizēja apmeklētāju viedokli par Latvijas dārzos un parkos redzēto. Tikšanās laikā potenciālajiem Dārza Pērļu maršruta partneriem Latvijā bija iespēja iepazīties un plānot turpmāko sadarbību.

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.