Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augu aizsardzības diena
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.02.2011.

18. maijs ir Starptautiskā Augu aizsardzības diena. Lai pievērstu uzmanību un atgādinātu par augiem un to nozīmi cilvēka dzīvē, kopš 2009. gada šo dienu atzīmē arī Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

Augi ir iztikas avots, tie nodrošina ar gaisu, ko elpojam, ūdeni, ko dzeram, no augiem mēs iegūstam ārstniecības līdzekļus, celtniecības materiālus, audumus, sadzīves priekšmetus utt. Tomēr tie ir vieni no visvairāk iznīcībai pakļautajiem organismiem uz Zemes. No augiem ir atkarīga ne tikai cilvēka, bet arī pārējo dzīvības formu eksistence, jo kopā tie veido dinamisku sistēmu, kuras līdzsvaru cilvēks nemitīgi tiecas izjaukt. Pasaulē pašlaik ir apdraudētas un izzūd aptuveni 100 000 augu sugas. Latvijā ir vairāk nekā 300 vaskulāro augu un 140 sūnu sugas, kas ir apdraudētas un aizsargājamas. Lai to apturētu ir jāsaudzē pļavas, meži, purvi, piekrastes un citas augu dabiskās izplatības vietas, bet botāniskajos dārzos ir jāpēta augi, īpaši reto augu attīstība, pavairošanas iespējas un reintrodukcija, jāstāsta cilvēkiem par to nozīmi un iespējami saudzīgu izmantošanu.

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā ir 31 tropu un subtropu augu suga, kas ir ierakstītas Starptautiskajā dabas aizsardzības savienības Sarkanajā grāmatā (The International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species), 10 augu sugas, kas iekļautas CITES Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, kā arī 63 sugas, kas ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā Grāmatā.

 

2016
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.06.2016.

Pasākumā piedalās pārstāvji no LU Botāniskā dārza, LU Bioloģijas fakultātes, LU Ķīmijas fakultātes, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, Latvijas Botāniķu biedrības, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un Dabas aizsardzības pārvaldes. Pasākums ir veltīts 18. maijā pasaulē atzīmētajai Augu aizsardzības dienai, kad lieku reizi cilvēki aizdomājas par dabas līdzsvaru, bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi cilvēku eksistencē.

Pasākumu atbalsta Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība un Latvijas Valsts Meži.

Tematiskās „laboratorijas”:

 • Botānika: retie augi Latvijas pļavās
 • Augu pielāgojumi videi: novērojumi dabā, modeļu veidošana
 • Augu vairošanās un pavairošana: sēklas un veģetatīvā pavairošana
 • Augu šūnas: šūnu dzīvības procesi, pielāgošanās videi, vairošanās
 • Augu anatomija: audu veidi un funkcijas, augs zem mikroskopa
 • Vērtīgās vielas augos: vitamīni un antioksidanti
 • Koki: koki un krūmi, to sugas, koksnes atšķirības, koku apkārtmēra, augstuma, vecuma noteikšana
 • Latvijas augi un dzīvnieki: mežu un pļavu iemītnieki
 • Kukaiņi: kukaiņi zālē, kokos un krūmos
 • Putni:  putnu dziesmas
 • Purvi: kas ir purvi, kādēļ tie ir, mitrāju augu pielāgojumi
 • Augsne: no kā barojas augi, augsnes sastāvs
 • Ūdensaugi: to pielāgojumi dzīvei ūdenī un izmantošana
 • Ūdens dzīvnieki: ūdens sīkbūtnes un kukaiņi, kuru attīstībai nepieciešams ūdens
 • Augu pēdas iežos: fosilijas, akmeņogles, nafta
 • Jaunie dārznieki: augu audzēšana un to izmantošana

© LU Botāniskā dārza foto

2015
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.08.2015.

Septīto gadu atzīmējot starptautisko Augu aizsardzības dienu, improvizētajās laboratorijās kopā ar zinātniekiem un studentiem skolēni iepazina ne tikai augus, bet arī kukaiņus, fosilijas un citas aizraujošas lietas. Šogad katrs skolēns, ierodoties pasākumā, saņēma nelielu darba lapu, ko vēlāk izmantot skolā, lai vieglāk atmiņā atsauktu iepazīto un pārrunātu uzzināto. Dabas pētīšana neapšaubāmi ir radoša nodarbe, tomēr šogad pirmo reizi improvizētās laboratorijas papildināja arī divas mākslas darbnīcas, kurās ir iespēja izmēģināt seno laiku rakstību - ar augu tinti un putna spalvu radīt tekstu, kā arī iepazīties ar frotāžas metodi. 

Pasākumā piedalās pārstāvji no LU Botāniskā dārza, LU Bioloģijas fakultātes, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, LU Ķīmijas fakultātes, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, Dabas aizsardzības pārvaldes, Bulduru dārzkopības vidusskolas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas.

 • Augu šūnas: šūnu dzīvības procesi, pielāgošanās videi, vairošanās
 • Augu anatomija: audu veidi un funkcijas, augs zem mikroskopa
 • Vērtīgās vielas augos: vitamīni un antioksidanti
 • Koki: dažādi koki, to sugas, apkārtmēra, augstuma un vecuma noteikšana
 • Kukaiņi: kukaiņi zālē, kokos un krūmos
 • Purvi: purvu augi, Latvijas purvu veidi, to rašanās un aizsardzība, kūdra
 • Augsne: no kā barojas augi, augsnes sastāvs
 • Dzīvība ūdenī: ūdensaugi, ar aci redzamā un neredzamā dzīvība ūdenī
 • Ūdens zem zemes: ūdens dažādos iežos
 • Augu pēdas iežos: fosilijas, akmeņogles, nafta
 • Pēti dabā: ārstniecības augi, augu krāsvielas, matemātika dabā
 • Augu vairošanās un pavairošana: sēklas un veģetatīvā pavairošana
 • Jaunie dārznieki: garšaugi, dārzeņi, augļi un ziedi, augu pavairošana
 • Latvijas daba

 

© LU Botāniskā dārza foto

2014
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.06.2014.

2014. gada maijā Botāniskajā dārzā jau sesto reizi norisinājās pasākums, kas veltīts Augu aizsardzības dienai, kad lieku reizi ir iespēja aizdomāties par augiem, bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi mūsu eksistencē. Latvijas Universitātes Botāniskā dārza, LU Bioloģijas fakultātes, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, LU Ķīmijas fakultātes un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra pārstāvji kopā ar skolēniem darbojās vairākās improvizētajās laboratorijās:

 

 • Augu šūnas: dzīvības procesi augu šūnās, pielāgošanās dažādiem vides apstākļiem, vairošanās
 • Augu anatomija: audu veidi un funkcijas, augs palielinājumā zem mikroskopa
 • Vērtīgās vielas augos: vitamīni un antioksidanti
 • Ķērpji: Latvijas ķērpju dažādība, to aizsardzība un pielietojums, ķērpju transplantēšana uz dārza kokiem
 • Koki: dažādi koki, to sugas, apkārtmēra, augstuma un vecuma noteikšana
 • Kukaiņi: seškājainās radības mums apkārt
 • Dzīvība ūdenī: ar aci redzamie un neredzamie ūdens augi un dzīvnieki
 • Augsnes mobilā laboratorija: augsnes sastāva analizēšana
 • Zemes tālizpēte: zemes uzmērīšana un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
 • Kūdras un sūnu produkti: kūdras, sūnu un bioloģiski aktīvo vielu izmantošana
 • Augu pēdas iežos: fosilijas, akmeņogles, nafta
 • Pēti dabā: ārstniecības augi, augu krāsvielas, matemātika dabā
 • Augu vairošanās un pavairošana: sēklas un veģetatīvā pavairošana

 

© LU Botāniskā dārza foto

2013
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.10.2013.

"Augu aizsardzības diena 2013" Botāniskajā dārzā noris jau piekto gadu, un tajā augus palīdz iepazīt mācībspēki, studenti un darbinieki no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza, Bioloģijas fakultātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Fizikas un matemātikas fakultātes, Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra. Āra laboratorijās pētīs:

 

 • Auga šūnas: to dzīvības procesi, pielāgošanās dažādiem vides apstākļiem, šūnu vairošanās
 • Augu anatomija: audu veidi un funkcijas, augs zem mikroskopa
 • Vairošanās un pavairošana: sēklas, veģetatīvā pavairošanas ar dažādām augu daļām
 • Augsne: no kā barojas augi, augsnes sastāvs, dažādi Latvijas augšņu tipi
 • Paleontoloģija: augu fosilijas
 • Koki: gadskārtu mērīšana, par ko tās liecina, koku noteikšana
 • Kukaiņi: dzīvība mums apkārt, zālē un krūmos
 • Ūdens: ar aci redzamie un neredzamie zemūdens augi un citas dzīvās radības ūdenī
 • Putni: pārgājiens pa dārzu kopā ar ornitologu, putnu vērošana un atpazīšana pēc balsīm
 • Purvi: Latvijas purvu augi, purvu veidošanās, improvizēta purva laipa
 • Jauno pētnieku laboratorija: augu un dzīvnieku novērošana dabā
 • Fizika: siltums dzīvajos oorganismos, siltuma mērīšana

 

© LU Botāniskā dārza foto

2012
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.04.2013.

Augu aizsardzības dienā zinātkārajiem skolēniem bija iespēja pašiem izpētīt Botāniskā dārza reliktos, indīgos un aizsargājamos augus izzinošās orientēšanās takās un kopā ar pārstāvjiem no LU Botāniskā dārza, LU Bioloģijas fakultātes, LU Ķīmijas fakultātes, LU Dabaszinātņu un matemātikas centra un Dabas aizsardzības pārvaldes darboties vairākās āra "laboratorijās": 

 • Augu šūnas: Ieskaties šūnā! Kā šūnas vairojas, dzīvo un noveco. No kā "pārtiek" augu šūnas. Noskaidro, kur atrodas gēni.
 • Augu anatomija: Augs mikroskopā. Šūnu neparastās funkcijas. Augu audi - kādi ir to veidi un ko tie augam nodrošina.
 • Augu ķīmija: Kas ir dabīgie antioksidanti un kādēļ tie ir derīgi cilvēkiem. Atrodi augu dabīgos antioksidantus un mēģini tos noteikt!
 • Augi un mikroorganismi: Ieraugi neieraugāmo - mikrobi tuvplānā! Mikroorganismi uz augiem un augos. Kā mikroorganismi sadzīvo ar augu.
 • Augi un cita dzīva radība ūdenī: Ar aci redzamā un neredzamā dzīvība ūdenī - aļģes, augi, dzīvnieki.
 • Augi purvos: Latvijas purvu augi. Kā augs pielāgojas augšanai mitrumā. Kūdras veidošanās. Dažādi purvu veidi un to attīstība.
 • Augi - kukaiņēdāji: Kuri augi, kā un kāpēc ēd kukaiņus.
 • Augu vairošanās un pavairošana: Kas ir mēģeņu augi? Klonēšana. Vairošanās un pavairošana ar sēklām un dažādām auga daļām - skaties un izmēģini pats!
 • Augi un dabas parādības: Dažādas dabas parādības un norises.

© LU Botāniskā dārza foto

2011
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.08.2011.

2011. gada Augu aizsardzības dienā bija iespēja iepazīt augus, kā arī paskatīties plašāk uz norisēm dabām - no šūnas līdz pat ekosistēmai. Piedalījās pārstāvji no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Bioloģijas fakultātes, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes. Varēja pētīt un uzzināt, kas un kādēļ atrodas šūnā, kāda ir auga uzbūve un kā tas funkcionē, cik dažādi ir augi mēģenēs un kā tādus iegūst, cik dažādas ir sūnas un ķērpji, to uzbūve, augi Latvijas purvos un koki - mežos, kukaiņi augu valstī.

© LU Botāniskā dārza foto

2010
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.02.2011.

Šīgada Augu aizsardzības dienā piedalījās pārstāvji no LU Botāniskā dārza, LU Bioloģijas fakultātes un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes. Bija ierīkotas vairākas "laboratorijas": Šūnu, Augu uzbūves un funkciju, Sūnu un ķērpju, Purvu, Augu evolūcijas, Kukaiņu un Aizsargājamo augu laboratorija (pasākuma programma).

Klikšķini uz krāsainā laukuma, lai apskatītu pilnu attēlu!

© LU Botāniskā dārza foto

2009
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.02.2011.

Starptautisko Augu aizsardzības dienu Botāniskais dārzs atzīmēja kopā ar Latvijas Dabas fondu un Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti. Notika dažādas aktivitātes:
• izzinoša orientēšanās taka pa Botānisko dārzu,
• iepazīšanās ar dabas vērotājiem paredzēto interneta portālu Dabasdati.lv,
• augu un dabas izpēte, kā arī studiju iespēju izzināšana - praktiskas darbošanās iespējas ikvienam kopā ar Bioloģijas fakultātes studentiem.

© LU Botāniskā dārza foto