Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rihards Kondratovičs (1932-2017)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.11.2017.

Rihards Kondratovičs dzimis 1932. gada 12. maijā Daugavpils apriņķī, Asūnes pagastā.

Pēc Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Bioloģijas fakultātes beigšanas 1955. gadā, R. Kondratoviču norīko darbā par LVU Botāniskā dārza direktoru. Šajā amatā viņš nostrādā 10 gadus.

1957. gadā R. Kondratovičs uzsāk zinātniskās pētniecības darbu par rododendru introdukciju. 1964. gadā iegūst bioloģijas zinātņu kandidāta grādu par darbu „Rododendru introdukcija Latvijas PSR”. 1983. gadā Maskavā PSRS ZA Galvenajā Botāniskajā dārzā aizstāv bioloģijas zinātņu doktora grādu par monogrāfiju „Rododendri Latvijas PSR. Kultūras bioloģiskās īpatnības” (krievu val.).

No 1965. līdz 1969. gadam R. Kondratovičs strādā par LVU Bioloģijas fakultātes dekānu. 1968. gadā ievēlēts par docentu, bet 1985. gadā – par profesoru. No 1987. līdz 1997. gadam strādā par LU zinātņu prorektoru.

1989. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, bet kopš 1992. gada ir LZA akadēmiķis un habilitētais doktors bioloģijā.

1980. gadā noorganizē LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu „Babīte” un vada tās darbu.

1993. gadā ievēlēts par Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas locekli. Daudzu zinātnisko biedrību biedrs – Vācijas un Amerikas Rododendru audzētāju biedrību, Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības,  Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības, Latvijas Botāniķu, dendrologu, ģenētiķu un selekcionāru biedrības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības goda biedrs. Vada Latvijas Dabas fondu no 1992. līdz 2002. gadam.

Par rododendru selekciju, introdukciju un praktisko ieviešanu 1965., 1977. un 1981. gadā apbalvots ar Vissavienības Tautas Saimniecības sasniegumu izstādes zelta medaļām, 1985. gadā ar Latvijas PSR Valsts prēmiju, 1989. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukums, 1997. gadā – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā. 2000. gadā par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, 2002. gadā ar Tēvzemes balvu par mūža ieguldījumu rododendru selekcijā, bet 2006. gadā R. Kondratovičam piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par nozīmīgu ieguldījumu rododendru selekcijā.

LU izveidojis brīvdabas rododendru un siltumnīcas acāliju kolekciju, kas atrodas LU Botāniskajā dārzā un Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte”. Kolekcijā ir 72 brīvdabas rododendru sugas, 191 šķirne un 126 acāliju šķirnes, tajā skaitā R. Kondratoviča radītās 64 brīvdabas rododendru un 15 siltumnīcas acāliju šķirnes. Uzrakstījis 598 publikācijas, tai skaitā 5 monogrāfijas, vienu mācību grāmatu un četrus mācību līdzekļus.