Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notiks starptautiska konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu
LU Botāniskais dārzs
11.07.2017

Otrdien un trešdien, 11. un 12. jūlijā, notiks starptautiska konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu.

Starptautiskā konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu  ir daļa no Eiropas Komisijas finansētā LIFE+ projekta "Mitrāji" LIFE13 NAT/LV/000578.

Otrdien, 11. jūlijā, konferencē diskutēs par mitrāju izmantošanu, apsaimniekošanu, aizsardzību un monitoringu gan Latvijā, gan arī Eiropā.  Pasākuma laikā prezentēs grāmatu “Eiropas Purvi”. Konferences otrajā dienā, 12. jūlijā, dalībnieki dosies ekskursijā uz Gaujas Nacionālo parku, Raunas Staburagu un Melnā ezera purvu, lai apskatītu tādus mitrāju biotopus kā Aktīvi augstie purvi (7110), Degradēti augstie purvi (7120), kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās, Pārejas purvi un slīkšņas (7140), kā ar Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220*). Konferencei reģistrējušies vairāk nekā 80 dalībnieki no 13 valstīm.

Mitrājiem ir liela nozīme dažādos dabas un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos procesu, bez tiem nav iedomājama cilvēka dzīve uz zemeslodes. Pasaulē arvien lielāku uzmanību pievērš dabisko mitrāju saglabāšanai un to atjaunošanai.

 

Par projektu:

Projekta “Mitrāji” mērķis ir īstenot mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu saglabāšanu un aizsardzību.

Tā laikā plānots projekta darbības vietās nodrošināt vislabvēlīgākā statusa sasniegšanu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamajiem augsto purvu, pārejas purvu un slīkšņu, kā arī avotaino purvu biotopiem, tajos esošajām augu un dzīvnieku sugām, kā arī veikt projekta darbības vietās esošo aizsargājamo purva biotopu apsaimniekošanu. Augstajos purvos nodrošināt pastāvīgus mitruma apstākļus un atjaunot sākotnējo veģetāciju, samazināt invazīvā Sosnovska latvāņa audžu platības avotainajos purvu biotopos, izcirst krūmus pārejas purvos un slīkšņās, veikt ilglaicīgus purva veģetācijas izmaiņu novērojumus (monitoringu). Projekta “Mitrāji” ietvaros organizē nacionāla un starptautiska mēroga seminārus dažādām interešu grupām, tā veicinot mitrāju biotopu atjaunošanas un saglabāšanas pieredzes nodošanu speciālistiem un plašākai sabiedrībai. Ar LIFE + projektu “Mitrāji” plānots izglītot sabiedrību par purvu aizsardzības, saglabāšanas un apsaimniekošanas nepieciešamību ar projekta mājas lapas un 5 informatīvo bukletu palīdzību, kā arī izveidojot mobilu interaktīvu multimediju ekspozīciju, foto izstādi un 4 filmas.

Vairāk informācijas par projektu atradīsiet šeit.