Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs savā 100 gadu jubilejā ar prieku aicina piedalīties konferencē “Augu kolekcijas 21. gadsimtā”.  

Konference ir veltīta augu kolekcijām – to mērķiem, rezultātiem un problēmām. Konferences mērķis ir sniegt iespēju dalīties ar informāciju par kolekcijām, lai veicinātu to efektivitāti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, izpētē un sabiedrības izpratnes vairošanā.

Norises laiks: 2022.gada 9.-10. jūnijs.

Vieta: Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga.

Dalība: klātienē vai virtuāli.

Oficiālā valoda: angļu.

Prezentācijas: mutiski vai plakāts.

Tēmas:

  • Augu kolekciju misija, mērķi un politika;
  • Augu kolekcijas, to izveide, uzturēšana, kolekciju dokumentācija;
  • Kolekciju, apdraudēto sugu bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ex situ un in situ;
  • Noderīgu augu savākšana pārtikai, lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežsaimniecībai, ekoloģiskiem nolūkiem;
  • Augu ieviešanas riski un bioloģiskās drošības pārvaldības izaicinājumi (kaitēkļi, slimības, invazīvas sugas, hibridizācija utt.);
  • In vitro kolekcijas, audu kultūru pielietošana un izpēte;
  • Pētījumi institūcijās, kurās ir dzīvo augu kolekcijas;
  • Augu ģenētisko resursu apmaiņa starp kolekcijām;
  • Stādu ekspozīciju plānošana un veidošana, rekonstrukcija, ainavu veidošana publiskajos kolekciju dārzos;
  • Augu kolekcijas, lai palielinātu sabiedrības izpratni par bioloģisko daudzveidību.

Plašāka informācija, reģistrācija: https://conferences.lu.lv/event/185/

Dalīties