Projektu īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

LU reģistrācijas Nr: ESS2019/328.

Projekta īstenošanas laiks: 02.09.2019.-30.04.2022.

Projekta sadarbības partneri:

 • Latvijas Universitāte (LU Botāniskais dārzs)
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • SIA "Stādaudzētava Blīdene"
 • SIA "Galantus"
 • SIA "Baltijas Konsultācijas"
 • BDR “Stādu audzētāju biedrība”

Projekta mērķis: sekmēt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību, realizējot nacionāli nozīmīgu, uz jaunradi vērstu projektu, ieviešot nozarē jaunus tehniskos un informācijas risinājumus.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: 

 • Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un praktiski ieviest robotizētu, autonomu platformu “Latvijas iDārzs”, kas nodrošinās augu monitoringa un kopšanas funkciju, kā arī ražošanas procesu automatizāciju un digitalizāciju.
 • Jaunradītais risinājums būtu pielietojams stādaudzētavu, kokaudzētavu, kā arī lielizmēra dārzu plānošanas, apsaimniekošanas un ikdienas uzturēšanas darbībām.
 • Lai nodrošinātu sistēmas pielietojamību dārzos un saimniecībās ar augstu kultūraugu daudzveidību, projekta ietvaros mērķa sasniegšanai platformā iDārzs tiks integrēts datu sistemātiskas ievākšanas un apstrādes risinājums, kas izmantos ekspertu sistēmu, mašīnapmācību un citus mākslīgā intelekta risinājumus situācijas interpretēšanai un dārza apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanai.
 • Minētais risinājums, izmantojot dažāda veida sensorus un kameras, ļaus ievākt, datu bāzē apkopot un analizēt reāla laika datus par augiem, kā arī tiks izstrādāts mākslīgā intelekta risinājums, kas palīdzēs pieņemt lēmumus atbilstošu tehnoloģisko procesu vai darbību veikšanai.
 • Tāpat projekta rezultātā tiks izveidota Latvijas klimatam un videi raksturīgāko augu informācijas sistēma, ietverot informāciju par to augšanu dažādās attīstības stadijās, raksturīgajām pazīmēm un īpatnībām, slimībām u.c., kas veidos būtisku informācijas sistēmas daļu. Informācijas sistēmas struktūra tiks veidota tā, lai tā būtu viegli papildināma un replicējama jaunām / citām sugām, t.sk. citās valstīs.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 526 018,00 EUR, t.sk., neattiecināmās izmaksas 26 018,00 EUR un ELFLA atbalsts 450 000,00 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 17 959,85 EUR, t. sk., ELFLA atbalsts 16 163,87 EUR.  

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses: Dr. biol. Signe Tomsone.  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.