Apmeklētājiem skatāmie kolekciju augu stādījumi top, sadarbojoties dažādiem speciālistiem – botāniķim ir kolekciju augi, ko dārznieki stāda ekspozīciju dobēs, kas ir ainavu arhitekta plānotas. Šoruden ir jāpabeidz darbs pie divām ekspozīcijām – “Ārstniecības augi” un “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas”. Nepārvērtējama nozīme ir ainavu arhitektam, kurš plāno stādījumus un dārza telpu.

Jebkura botāniskā dārza ainavu arhitekta darbs ir specifisks, jo viņš lielākoties nevar izvēlēties augus pēc savas patikas. Ainavu arhitekta pamatuzdevums ir domāt, kā labāk eksponēt kolekciju krājumā esošos augus. Plānojot stādījumus, viņam ir jārēķinās ne vien ar botāniķu iecerēto ekspozīcijas tematiku, bet arī ar stādāmo augu saderību, to augšanai nepieciešamajiem apstākļiem – apgaismojumu, augsni, mitrumu, augu balstiem un citām niansēm. Nedrīkst aizmirst par dārzniekiem – dobēm ir jābūt tādām, lai tajās ērti sēt, stādīt, ravēt, laistīt, mēslot un veikt citus augu kopšanas darbus. Vienlaikus jārūpējas arī par dārza viesu ērtībām – celiņu plānojumu un to segumu, soliņiem, informatīvo materiālu novietojumu, to izskatu un visu pārējo labiekārtojumu.

LU Botāniskā dārza ainavu arhitekte Inga Langenfelde pārzina ne tikai augus, botāniķu un dārznieku kaprīzes, bet arī neskaitāmus tehniskus risinājumus, materiālus, izmaksas un birokrātiskus normatīvus. Vispirms viņas datorā top rasējumi un aprēķinu tabulas – kas un kā tiks darīts, cik un kādi materiāli izmantojami, kā arī rēķinātas iespējamās izmaksas. Dažkārt tiek veidoti pat atsevišķu labiekārtojuma elementu maketi patiesā izmērā, lai saprastu, vai tie iederēsies ainavā. Pēc tam skaistie, detalizētie rasējumi soli pa solim materializējas dārzā.

Abu ekspozīciju veidošanas darbos ir iesaistīti gan Botāniskā dārza pieredzējušie dārznieki un botāniķi, gan dārzu būves uzņēmuma SIA “Alejas projekti” speciālisti. Šovasar jāuzbūvē celiņi, jāierīko daudzas dobes un to laistīšanas sistēma, jāsakopj koki un jāiestāda dobēs kolekciju augi. Projekta plānošana un autoruzraudzība notiek sadarbībā ar arhitektu biroju SIA “DEPO projekts”.

Līdzās abām ekspozīcijām top arī mūsu dārzā līdz šim nebijis objekts “Kukaiņu māja”, kuras autors ir entomologs Voldemārs Spuņģis. Ceram, ka līdzās esošās dobes ar simtiem dažādu ziedu būs izcili bagāta vide kukaiņu mājas iemītniekiem un katra apputeksnētāja sapnis.

Jūlijā darbi rit pilnā sparā. Mūsu ainavu arhitekte I. Langenfelde ikdienā uzrauga notiekošo, lai pārliecinātos par visu “zobratu saderību”, atbilstību projekta iecerei un īstenotā rezultāta kvalitāti. 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.