Projekti. Tie ir šodienas pētnieciskā darba forma. Vasaras sākumā beigsies viens no tiem: jau gandrīz trīs gadus ir sadarbojušies zinātnieki, ražotāji un zemnieku saimniecības, lai noskaidrotu labākās vairāku augļaugu, ārstniecības un vēl citu augu pavairošanas, audzēšanas un atveseļošanas metodes, kā arī no tiem iegūtu un pārbaudītu bioloģiski aktīvās vielas. LU Botāniskā dārza Augu bioloģijas laboratorijā izpētes objekts ir saflora leizeja Rhaponticum chartamoides, bet darba mērķis – atrast metodi leizejas pavairošanai sterilā vidē ar augu audu kultūru metodēm.

Leizeja ir organismu tonizējošām īpašībām apveltīta, savvaļā tā sastopama Sibīrijas dienvidos, Ķīnā un citur Centrālāzijā.  Tautas medicīnā uzkrātā pieredze un aktīvo vielu daudzsološie pētījumi citviet liek domāt par efektīvu pavairošanas metožu nepieciešamību, jo nelielās platībās leizeju audzē arī Latvijā. Projektā esam nonākuši līdz turpmāk pielietojamiem metodiskiem secinājumiem par dzinumu kultūras iegūšanu in vitro, tās pavairošanu ar audu kultūru metodēm, kam seko augu apsakņošana un stādu izaudzēšana  - tātad pilnu aprites ciklu no sēklas “caur sterīlu kultūru mēģenēs” līdz pat uz lauka audzējamam stādam.

Pētījums līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem, projekts “Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei”, LAD reģistrācijas Nr.19-00-A01612-000006. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 30.06.2023.