LU Akadēmiskais apgāds 2012. gada sākumā laida klajā grāmatu studentiem, skolēniem, skolotājiem un visiem dabas mīļotājiem - "Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem". Jau gandrīz 50 gadus Latvijā nebija izdoti izglītojoši izdevumi par sūnām, un informācija par sūnu morfoloģiju un anatomiju latviešu valodā līdz šim bija pieejama tikai šauram interesentu lokam. Šo iemeslu dēļ jaunās grāmatas ievaddaļā vienkāršā valodā izklāstīts par sūnu izplatību pasaulē, ekoloģiju, vairošanos, sūnu uzbūvi un sistemātiku. Tekstu papildina grafiski attēli.

Grāmata paredzēta tiem, kuri vēlas iepazīt 100 Latvijā biežāk sastopamās sūnu sugas. Grāmatas autores ir sūnu pētnieces, bioloģijas doktores Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka un Linda Gerra-Inohosa. Autores ceļvedī aprakstījušas sugu morfoloģiju, kā arī uzsvērušas vieglāk pamanāmās pazīmes, lai vislabāk atšķirtu līdzīgās sūnu sugas.

Ceļvedī iekļautas sugas, kas atrodamas dažādos biotopos uz kokiem, kritalām, augsnes vai akmens. Visas sūnas apskatāmas autoru uzņemtās krāsainās makrofotogrāfijās. Sugu aprakstus papildina zīmētas shematiskas sūnu lapas (autore Lauma Strazdiņa), kas nereti ir vislabākā pazīme sugas atpazīšanai.

IEVADS (.pdf)

SUGU SARAKSTS (.pdf)