Lai padziļināti apgūtu kādu no plašajām botānikas tēmām, piedāvājam klasēm piedalīties tematiskā mācību stundā Botāniskā dārza teritorijā.

Nodarbības laikā skolēni apgūs teoriju un, lai nostiprinātu un papildinātu iegūtās zināšanas, dosies ekskursijā pa dārzu iepazīt augus un izspēlēs tematiskas spēles.

Nodarbības garums: 50–75 min. 

Nodarbība jāpiesaka vismaz 1 nedēļu iepriekš, zvanot uz tālr. (+371) 26622537 (Ilze Donova, darba dienās 9.00–17.00).

Plānu maiņas gadījumā nodarbība jāatsaka vismaz 1 dienu iepriekš. Ja atteikums netiek veikts, nodarbību vadītāja pakalpojumi jāapmaksā pilnā apmērā. 

Cena par tematisko nodarbību (papildus jāiegādājas ieejas biļete katram apmeklētājam)

Tematiskā nodarbība Latviešu valodā Krievu valodā
DARBA DIENĀS 40,00 EUR 45,00 EUR
BRĪVDIENĀS 45,00 EUR 55,00 EUR
 

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt pavasara augus un ekosistēmas, kurās tie aug,
 • izpētīt augu pielāgojumus ziedēšanai agri pavasarī.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par pavasarī ziedošajiem augiem un procesiem dabā pavasara sezonā,
 • tematiskas pavasara augu atpazīšanas spēles, iepazīstot arī aizsargājamos un vērtīgus ārstniecības augus,
 • tematisku izzinošu pastaigu āra ekspozīcijā (atkarībā no laikapstākļiem).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt pavasara sezonā (aprīlis-maijs). 

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt Latvijas purvu veidus, to uzbūvi un veidošanos, kā arī purviem raksturīgos augus,
 • saprast purvu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu par Latvijas purviem un to veidiem, kūdras veidošanos,
 • Latvijas purvu augu izpēti LU Botāniskā dārza purvu ekspozīcijā,
 • praktiskas tematiskās aktivitātes (mainīgas, atkarībā no sezonas un dalībnieku vecuma – tematiskās spēles, darba lapas, purva augu atpazīšanas spēles).

Nodarbības garums – 75 min. Tematiskā nodarbība pieejama no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam (atkarībā no laikapstākļiem).

NODARBĪBAS MĒRĶIS:

 • iepazīt ūdeņu ekosistēmas un augu būtisko lomu tajās.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu par ūdeņu ekosistēmām un to nozīmi cilvēku dzīvē,
 • ūdensaugu un bezmugurkaulnieku noteikšanu LU Botāniskā dārza ūdensaugu ekspozīcijā,
 • tematiskās spēles un darba lapas.

Nodarbības garums – 75 min. Tematiskā nodarbība pieejama no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam (atkarībā no laikapstākļiem).

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīties ar daudzveidīgajām zālāju ekosistēmām un to nozīmi dabas daudzveidībā,
 • uzzināt par raksturīgo augu valsti zālājos un pļavās,
 • gan spēlēs, gan dabā iemācīties atpazīt Latvijas savvaļas augus.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • Latvijas pļavu augu izpēti LU Botāniskā dārza savvaļas augu ekspozīcijā,
 • praktiskas tematiskās aktivitātes (spēles un darba lapas).

Nodarbības garums – 75 min. Tematiskā nodarbība pieejama no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam (atkarībā no laikapstākļiem).

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt dažādas pasaules ekosistēmas – mežus, purvus, zālājus,
 • iemācīties atpazīt ekosistēmām raksturīgās pazīmes un augu valsti,
 • izzināt ekosistēmu daudzveidības nozīmi cilvēku dzīvē.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • praktiskas tematiskās aktivitātes atkarībā no sezonas un dalībnieku vecuma – tematiskās spēles, darba lapas,
 • ekosistēmu augu iepazīšanu LU Botāniskā dārza āra teritorijā.

Nodarbības garums – 75 min. Tematiskā nodarbība pieejama no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam (atkarībā no laikapstākļiem).