Lai padziļināti apgūtu kādu no plašajām botānikas tēmām, piedāvājam klasēm piedalīties tematiskā mācību stundā Botāniskā dārza teritorijā. Nodarbības laikā skolēni apgūs teoriju un, lai nostiprinātu un papildinātu iegūtās zināšanas, dosies ekskursijā pa dārzu iepazīt augus un izspēlēs tematiskas spēles. Cena par tematisko nodarbību darba dienās:

Nodarbība jāpiesaka vismaz 1 nedēļu iepriekš, rakstot uz e-pastu dainuvite.roginska@lu.lv (Dainuvīte Roginska).

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt Latvijas un pasaules aizsargājamos augus,
 • izpētīt Sarkano grāmatu un uzzināt, kādēļ augi ir jāaizsargā.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par aizsargājamiem augiem un aizsardzības nozīmi,
 • tematiskās spēles un uzdevumus ar aizsargājamo augu atpazīšanu,
 • ekskursiju par Latvijas un pasaules aizsargājamiem augiem Palmu mājā un LU Botāniskā dārza āra ekspozīcijā (atkarībā no laikapstākļiem un gadalaika).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīstināt ar sauso un sulīgo augļu veidiem, to funkcijām un sēklu pielāgošanos izplatībai,
 • sniegt priekšstatu par augļu un sēklu morfoloģisko un pielāgošanās veidu plašo daudzveidību un unikalitāti, iepazīstinot arī ar eksotisko augļu sēklām un augļiem.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • sēklu noteikšanas spēli un augļu meklēšanu tropu un sukulentu siltumnīcās,
 • tematiskās praktiskās aktivitātes (atkarībā no sezonas un dalībnieku vecuma – spēles, darba lapas, sēklu meklēšanu āra teritorijā, sēklu sēšanu u.c.).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt Latvijas ārstniecības un indīgos augus, kā arī augus, kas vienlaikus pieskaitāmi abām grupām,
 • ielūkoties arī svešzemju indīgo un ārstniecības augu pasaulē.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • tematiskās spēles un uzdevumus,
 • augu atpazīšanu,
 • tematisku ekskursiju pa Palmu māju un Latvijas indīgo augu ekspozīciju (atkarībā no laikapstākļiem, āra ekspozīcija pieejama līdz oktobra beigām).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt un mācīties atpazīt dažādus subtropu un tropu izcelsmes augus un to augļus – banānu, olīvkoku, vīģi, citronkoku, ananāsu, kafiju, papaiju un granātābolu.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • tematisku ekskursiju pa Palmu māju,
 • tematiskās praktiskās aktivitātes (atkarībā no sezonas un dalībnieku vecuma – tematiskās spēles un darba lapas).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt aizraujošo kokaugu pasauli,
 • uzzināt par kokiem-rekordistiem,
 • iemācīties atpazīt Latvijas un svešzemju kokus un krūmus,
 • izzināt kokaugu daudzveidību.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par kokaugiem, to nozīmi un daudzveidību,
 • tematiskas koku un krūmu atpazīšanas spēles,
 • tematisku ekskursiju par kokiem Palmu mājā un āra ekspozīcijā (atkarībā no laikapstākļiem).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt pavasara augus un ekosistēmas, kurās tie aug,
 • izpētīt augu pielāgojumus ziedēšanai agri pavasarī.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par pavasarī ziedošajiem augiem un procesiem dabā pavasara sezonā,
 • tematiskas pavasara augu atpazīšanas spēles, iepazīstot arī aizsargājamos un vērtīgus ārstniecības augus,
 • tematisku izzinošu pastaigu āra ekspozīcijā (atkarībā no laikapstākļiem).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt pavasara sezonā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt Latvijas purvu veidus, to uzbūvi un veidošanos, kā arī purviem raksturīgos augus,
 • saprast purvu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu par Latvijas purviem un to veidiem, kūdras veidošanos,
 • Latvijas purvu augu izpēti LU Botāniskā dārza purvu ekspozīcijā,
 • praktiskas tematiskās aktivitātes (mainīgas, atkarībā no sezonas un dalībnieku vecuma – tematiskās spēles, darba lapas, purva augu atpazīšanas spēles).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt ūdeņu ekosistēmas un augu būtisko lomu tajās.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu par ūdeņu ekosistēmām un to nozīmi cilvēku dzīvē,
 • ūdensaugu un bezmugurkaulnieku noteikšanu LU Botāniskā dārza ūdensaugu ekspozīcijā,
 • tematiskās spēles un darba lapas.

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbība pieejama no aprīļa līdz oktobra beigām atkarībā no laikapstākļiem.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīties ar daudzveidīgajām zālāju ekosistēmām un to nozīmi dabas daudzveidībā,
 • uzzināt par raksturīgo augu valsti zālājos un pļavās,
 • gan spēlēs, gan dabā iemācīties atpazīt Latvijas savvaļas augus.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • Latvijas pļavu augu izpēti LU Botāniskā dārza savvaļas augu ekspozīcijā (aktivitāte pieejama no aprīļa līdz oktobrim atkarībā no laikapstākļiem),
 • praktiskas tematiskās aktivitātes (spēles un darba lapas).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt Latvijas mežu tipus un mežiem raksturīgo augu valsti,
 • izzināt mežu nozīmi cilvēku dzīvē un iemācīties atpazīt Latvijas un svešzemju kokus.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par Latvijas mežiem, to daudzveidību un nozīmi,
 • mežam raksturīgo augu izpēti LU Botāniskajā dārzā (aktivitāte atkarīga no laikapstākļiem),
 • praktiskas tematiskās aktivitātes (spēles un darba lapas).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt dažādas pasaules ekosistēmas – mežus, purvus, zālājus,
 • iemācīties atpazīt ekosistēmām raksturīgās pazīmes un augu valsti,
 • izzināt ekosistēmu daudzveidības nozīmi cilvēku dzīvē.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • praktiskas tematiskās aktivitātes atkarībā no sezonas un dalībnieku vecuma – tematiskās spēles, darba lapas,
 • ekosistēmu augu iepazīšanu LU Botāniskā dārza āra teritorijā.

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶIS IR IEPAZĪSTINĀT AR:

 • augu audu kultūrām, to veidiem, iegūšanu un izmantošanu,
 • kultivēšanas apstākļiem, fitohormoniem un to lomu audu kultūru tehnoloģijās,
 • mikropavairošanu, tās etapiem.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • audu kultūru paraugu apskati.

Nodarbība pieejama tikai latviešu valodā, garums – 50 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā. Paredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

PROFESIJU DAUDZVEIDĪBA LU BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ

NODARBĪBAS MĒRĶIS IR:

 • sniegt priekšstatu profesiju daudzveidībā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisku iepazīšanos ar dažādu profesiju darba specifiku (stāstījums),
 • tematiskas aktivitātes par LU Botāniskajā dārzā pārstāvēto profesiju daudzveidību,
 • ekskursiju LU Botāniskā dārza ekspozīcijās.

Nodarbības garums aptuveni 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.