Lai padziļināti apgūtu kādu no plašajām botānikas tēmām, piedāvājam klasēm piedalīties tematiskā mācību stundā Botāniskā dārza teritorijā.

Nodarbības laikā skolēni apgūs teoriju un, lai nostiprinātu un papildinātu iegūtās zināšanas, dosies ekskursijā pa dārzu iepazīt augus un izspēlēs tematiskas spēles.

Nodarbības garums: 50–75 min. 

Nodarbība jāpiesaka vismaz 1 nedēļu iepriekš, zvanot uz tālr. (+371) 26622537 (Ilze Donova, darba dienās 9.00–17.00).

Plānu maiņas gadījumā nodarbība jāatsaka vismaz 1 dienu iepriekš. Ja atteikums netiek veikts, nodarbību vadītāja pakalpojumi jāapmaksā pilnā apmērā. 

Cena par tematisko nodarbību (papildus jāiegādājas ieejas biļete katram apmeklētājam)

Tematiskā nodarbība Latviešu valodā Krievu valodā
DARBA DIENĀS 40,00 EUR 45,00 EUR
BRĪVDIENĀS 45,00 EUR 55,00 EUR
 

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt Latvijas ārstniecības un indīgos augus, kā arī augus, kas vienlaikus pieskaitāmi abām grupām,
 • ielūkoties arī svešzemju indīgo un ārstniecības augu pasaulē.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • tematiskās spēles un uzdevumus,
 • augu atpazīšanu,
 • tematisku ekskursiju pa Palmu māju un Latvijas indīgo augu ekspozīciju (atkarībā no laikapstākļiem, āra ekspozīcija pieejama līdz oktobra beigām).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt aizraujošo kokaugu pasauli,
 • uzzināt par kokiem-rekordistiem,
 • iemācīties atpazīt Latvijas un svešzemju kokus un krūmus,
 • izzināt kokaugu daudzveidību.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par kokaugiem, to nozīmi un daudzveidību,
 • tematiskas koku un krūmu atpazīšanas spēles,
 • tematisku ekskursiju par kokiem Palmu mājā un āra ekspozīcijā (atkarībā no laikapstākļiem).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt visa gada garumā.

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīt pavasara augus un ekosistēmas, kurās tie aug,
 • izpētīt augu pielāgojumus ziedēšanai agri pavasarī.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko lekciju par pavasarī ziedošajiem augiem un procesiem dabā pavasara sezonā,
 • tematiskas pavasara augu atpazīšanas spēles, iepazīstot arī aizsargājamos un vērtīgus ārstniecības augus,
 • tematisku izzinošu pastaigu āra ekspozīcijā (atkarībā no laikapstākļiem).

Nodarbības garums – 75 min. Nodarbību var pieteikt pavasara sezonā (aprīlis-maijs). 

NODARBĪBAS MĒRĶI:

 • iepazīties ar daudzveidīgajām zālāju ekosistēmām un to nozīmi dabas daudzveidībā,
 • uzzināt par raksturīgo augu valsti zālājos un pļavās,
 • gan spēlēs, gan dabā iemācīties atpazīt Latvijas savvaļas augus.

NODARBĪBA IETVER:

 • teorētisko daļu,
 • Latvijas pļavu augu izpēti LU Botāniskā dārza savvaļas augu ekspozīcijā,
 • praktiskas tematiskās aktivitātes (spēles un darba lapas).

Nodarbības garums – 75 min. Tematiskā nodarbība pieejama no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam (atkarībā no laikapstākļiem).