Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004. gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Stipendiju pamatkapitālu veido augļi no līdzekļiem, kas iegūti 2001. gadā, pārdodot pirmpirkuma tiesības USD 5 000 000 apmērā, kā arī atbalsts, ko atvēlējuši mecenāti no visas pasaules, kuri apzinās un novērtē izglītības nozīmi kā garantu tautas attīstībai un labklājībai.

Lielākie mecenāti: Kristaps Morbergs, Kurts Hāgens, Roberts Hiršs, Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, Kārlis Karps, Jānis Dāvis, Nippona fonds, IBM, Eduards Zariņš, Irma un Jānis Eglīši, Andrejs Jurgens, SIA "Mikrotīkls".

Vīzija - ikvienai ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītai talantīgai, zinātkārai un ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu personībai Latvijā ir iespēja iegūt starptautiski atzītu augstāko izglītību neatkarīgi no viņa sociālā vai materiālā stāvokļa un realizēt projektus, kas rada jaunas intelektuālās vērtības, izmantojamas zinātnes, sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā. 

2017. gada jūnijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā atklāts Latvijas Universitātes mecenātam Kurtam Hāgenam veltīts soliņš, kas tapis ar LU fonda atbalstu un ar kuru aizsāk Latvijas Universitātes mecenātiem veltītu, Rīgas pilsētvidē izvietotu, vides objektu sēriju.

Soliņa autori ir trīs jauni, daudzsološi arhitektūras studenti Matijs Babris, Ervīns Gorelovs un Egīls Markuss. Kā stāsta jaunā vides objekta idejas autori un veidotāji, ar soliņa dizainu tie tiecas izstāstīt mecenāta Kurta Hāgena dzīvesstāstu. Platīna mecenāta biogrāfija ir visai saraustīta, nekonkrēta un aptuvena. Tieši tāda tā atklājas arī jaunā soliņa dizainā. Soliņa apjoms traktē mecenāta dzīves līniju. Soliņa virsma veidota no augstas kvalitātes lakotiem lapegles cēlkoka modulāriem elementiem. Tukšās spraugas starp sola dēļiem un atkailinātais vidus apjoms simbolizē nezināmos, iztrūkstošos posmus Kurta Hāgena biogrāfijā. Soliņa vidējā daļa ir pārvietojama un stiprināta ar kustināmu gultņu mehānismu. Tā simbolizē mecenāta mūžīgo atrašanos ceļā, Kurta Hāgena attālināšanos no dzimtenes un biežos pārceļojumus. Soliņa tehniskajā risinājumā vairākkārt parādās skaitlis septiņi, vēstot par septiņiem Latvijas Universitātes platīna mecenātiem, starp kuriem ir arī Hāgens. Soliņa garums ir 7 metri, to balsta 7 krāsota tērauda laidiem, bet lapegles modulāro elementu platums ir 7 centimetri.

Neatņemams Hāgena soliņa papildelements ir speciāli šim projektam izveidota tīmekļa vietne www.hagens.lv, kas norādīta arī uz objekta kustīgās, mecenātu simbolizējošās daļas. Tajā, saglabājot vienotu dizainu, katrs interesents var iepazīties ar Hāgena dzīvesstāstu, kā arī uzzināt vairāk par Hāgena stipendiātiem.

Kurts Hāgens dzimis 1916. gada 24. janvārī baltvāciešu – luterāņu Antonijas Veras Hāgenas (dzimusi Lekme) un Kārļa Hāgena ģimenē. Ģimenes saknes rodamas Kurzemē, bet vēl pirms nākamā mecenāta 10 gadu dzimšanas dienas ģimene pārcēlās uz Rīgu. Pateicoties labām svešvalodu zināšanām, 1932. gada vasarā nākamais mecenāts saņēma ārzemju pasi ceļojumam. Tad arī aizsākās Kurta Hāgena kontakti ar Vāciju. Par turpmākajām Kurta Hāgena gaitām liecību ir maz un dāsnā mecenāta dzīves stāsts ir noslēpumiem apvīts. Zināms, ka līdz 1937. gada augustam Hāgens  studējis Berlīnē, bet vēlāk Tēlotājmākslas akadēmijā Vīnē, kur ieguvis diplomu aktierspēlē. Uzskata, ka pēc aktiera diploma iegūšanas, Kurts Hāgens darbojies Vīnes Burgteātrī un Vīnes kamerteātrī. Strādājis arī par žurnālistu. Mūža nogalē dzīvojis Hamburgā. Kurts Hāgens miris 2000. gada 18. decembrī. Ģimenes un tuvu draugu Kurtam Hāgenam nav bijis.

Kurts Hāgens mūža nogalē novēlējis visus savus iekrājumus aptuveni 2,4 miljonus eiro apmērā Latvijas Universitātei, sniedzot iespēju talantīgākajiem studentiem gūt pieredzi Vācijas augstskolās. No platīna mecenāta Hāgena ziedotā kapitāla peļņas procentiem un dividendēm tiek izmaksāta Kurta Hāgena stipendija, kas ir paredzēta viena semestra studijām kādā no Vācijas augstskolām.

Absolventu taka

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā ierīkota LU Absolventu taka. Līdz šim ir veikta teritorijas uzkopšana, koku novērtēšana, ģeotehniskā izpēte, būvkonstrukciju sagatavošana, kā arī veikta daļa takas būvniecības, kas aptver lielāko izdevumu summu.

Plānotais rezultāts būs ainaviski labiekārtota un izbūvēta teritorija, kas iemanto neskartas dabas sajūtu un ir vieta pastaigām – Ēnu dārzs, pa kuru vijas LU Absolventu taka 150 metru garumā. Izmantojot esošo veģetāciju, radīts noslēpumiem un pārsteigumiem bagāts Ēnu dārzs.

Projektu īsteno, pateicoties LU absolventu un viņu sadarbības partneru ziedojumiem. Aicinām ziedot takas izveidei, izvēloties projektu “Atbalsts Absolventu takai”: https://ziedot.lu.lv/