Projekts tiek īstenots ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma 16. „Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Mērķis ir izstrādāt metodiku brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošani un audzēšanai, kas izmantojama komarcstādījumu ierīkošanai un komerciālai stādaudzēšanai.

Projekta īstenošanas laiks: 11.07.2018 – 30.11.2021

Projekta partneri:

 • Latvijas Universitāte - vadošais partneris (LU Botāniskais dārzs, LU Bioloģijas Institūts)
 • z/s Kaigi
 • SIA Stādaudzētava Dimza
 • Nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju fonds”

Projekta vadītājs: Dr. biol. Signe Tomsone

Uzdevumi: 

 1. eksperimentāli izmēģināt un konstatēt optimālo vides un bioloģisko faktoru kopumu brūkleņu dažādu šķirņu pavairošanai divos veidos:
  • a) ar meristēmu kultūrām, kas ir piemērota stādu iegūšanai lielā apjomā,
  • b) ar dārzkopībā un augļkopībā tradicionālām metodēm (spraudeņiem, noliektņiem, dalīšanu) – mazāka apjoma stādaudzētavu un interesentu vajadzībām,
 2. izmēģināt un konstatēt optimālo faktoru kopumu brūkleņu audzēšanai lauka apstākļos, t. sk., mēslošanas režīmu,
 3. balstoties uz pavairošanas un audzēšanas izmēģinājumos iegūtajiem rezultātiem, sagatavot brūkleņu pavairošanas un audzēšanas metodikas aprakstu,
 4. izplatīt informāciju par brūkleņu audzēšanu, pavairošanu:
  • a) iepazīstināt tiešā labuma guvējus – stādaudzētājus, augļkopjus, dārzkopjus, pārstrādātājus u. c. interesentus, tajā skaitā rekultivējamo kūdras lauku apsaimniekotājus ar brūkleņu kultūras audzēšanas iespējām,
  • b) zinātniskās konferencēs un publikācijās atspoguļot pētījuma rezultātus,
  • c) informēt plašu sabiedrību par jaunas kultūras ieviešanas iespējām un projekta norisi. 

Noslēgumā izveidos plānu - rekomendācijas meristēmu kultūru, augu un stādījumu uzturēšanai pēc projekta beigām, kas iegūti/ierīkoti projekta laikā, lai partneri turpinātu novērojumus secinājumiem par ziemcietību, slimību izturību, ražību, ilgstošu kultivēšanu un citiem būtiskiem rādītājiem.

Partneru funkciju sadalījums:

Latvijas Universitāte – projekta koordinācija un zinātniskā vadība, t.sk.:

 • Botāniskais dārzs - in vitro kultūru iegūšana, klonēšana, apsakņošana, ex vitro aklimatizācija (bioloģisko un vides faktoru noskaidrošana), rezultātu apstrāde, pavairošana tālākiem jaunstādu audzēšanas eksperimentiem siltumnīcās un lauka izmēģinājumiem, brūkleņu pavairošanas un audzēšanas metodikas apraksta sagatavošana un publiskošana;
 • Bioloģijas Institūts – augu minerālās barošanās analīzes, lauka mēslošanas shēmu izstrāde, rezultātu apstrāde.

z/s Kaigi – pavairošanas un lauka audzēšanas izmēģinājumi,  t. sk.:

 • pavairošana izmantojot dārzkopībā un augļkopībā tradicionālas metodes (spraudeņus, noliektņus, dalīšanu)
 • in vitro pavairoto jaunstādu audzēšanas izmēģinājumi līdz izstādīšanai uz lauka,
 • lauka izmēģinājumi, lai novērtētu pavairošanas veida ietekmi uz augu augšanu,
 • lauka izmēģinājumi mēslošanas režīma optimizēšanai.

SIA Stādaudzētava Dimzas – pavairošanas izmēģinājumi,  t. sk.:

 • pavairošana izmantojot dārzkopībā un augļkopībā tradicionālas metodes (spraudeņus, noliektņus, dalīšanu
 • in vitro pavairoto jaunstādu audzēšanas izmēģinājumi līdz izstādīšanai uz lauka rekultivējamos kūdras laukos.

Nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju fonds” - lauka audzēšanas izmēģinājumi  rekultivējamos kūdras laukos, t. sk.:

 • lauka izmēģinājumi, lai novērtētu pavairošanas veida ietekmi uz augu augšanu,
 • lauka izmēģinājumi mēslošanas režīma optimizēšanai.

Visiem partneriem kopā: novērojumi, rezultātu fiksēšana, dalība informatīvajos un publicitātes pasākumu nodrošināšanā, līdzdalība brūkleņu pavairošanas un audzēšanas metodikas apraksta sagatavošanā.

Projekta finansējums: 99569.00 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 89612.10 EUR (90%) un  partneru ieguldījums 9956.90 EUR (10%).

Aicinām piedalīties seminārā “Brūkleņu pavairošanas pieredze”.

Meeting ID: 845 0173 9479

Passcode: 786335

Laiks

Tēma

Lektors

11:00-11:15

Brūkleņu pavairošanas metodikas izstrādes mērķis, izmēģinājumu shēma un gaita

 

Signe Tomsone,

Latvijas Universitāte

11:15-11:30

Tradicionālās brūkleņu pavairošanas metodes, brūkleņu pārziemināšana

 

Andrejs Vītoliņš,

SIA Stādaudzētava Dimzas

11:30-11:40

Jaunstādu iegūšana, brūklenes pavairojot ar augu audu kultūru metodi

 

Madara Lazdāne,

Latvijas Universitāte

 

11:40-11:55

Brūkleņu pavairošana un audzēšana

Signe Tomsone, Māris Paeglis

Latvijas Universitāte, z/s Kaigi

 

11:55-12:10

Brūkleņu audzēšanas izaicinājumi izstrādātā kūdras purvā

 

Sabīna Alta,

Nodibinājums Stādu un kūdras inovāciju fonds

12:10-12:20

Brūkleņu minerālā barošanās

 

Andis Karlsons,

Latvijas Universitāte

12:20-12:30

Secinājumi un perspektīvas

 

Informācija: Signe Tomsone, 26390753, signe.tomsone@lu.lv

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aicinām piedalīties projekta „Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide" seminārā-lauka demonstrējumā - 10. septembrī plkst 11:00 z/s Kaigi (Jelgavas novada Līvbērzes pagastā).

LAIKS SEMINĀRA TĒMA LEKTORS
11.15 Brūkleņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveides mērķis.

Signe Tomsone (Latvijas Universitāte)

11.25 Brūkleņu pavairošana ar augu audu kultūru metodi. 

Signe Tomsone (Latvijas Universitāte) 

11.35 Tradicionālās brūkleņu pavairošanas metodes, to plusi un mīnusi. 

Andrejs Vītoliņš (SIA Stādaudzētava Dimzas)

11.50 Brūkleņu mēslošana. 

Andis Karlsons (Latvijas Universitāte)

12.00 Dažādi pavairotu brūkleņu augšanas izmēģinājumu apskate ar komentāriem.

Māris Paeglis (z/s Kaigi), 

Signe Tomsone (Latvijas Universitāte) 

12.30 Noslēgums: diskusijas, atbildes uz jautājumiem.