INDEX SEMINUM 2023 (pdf)

Klikšķiniet uz hipersaiti, lai lejupielādētu 2023. gada Latvijas Universitātes Botāniskā dārza sēklu sarakstu Index Seminum. Sēklu pasūtījumus sūtīt uz e-pastu info.darzs@lu.lv

Click on the link to download the Index Seminum of the Botanical Garden of the University of Latvia, year 2023. Use e-mail info.darzs@lu.lv for seed exchange.

 

Kopš 1924. gada Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs ik pēc pāris gadiem izdod sēklu sarakstu Index Seminum. Starptautiskā sēklu apmaiņa starp pasaules botāniskajiem dārziem, dendrārijiem, augu kolekcionāriem, vides un dārzkopības izglītības iestādēm nodrošina kolekciju daudzveidību, kā arī tādu augu pieejamību, kas nav tipiski konkrētajam reģionam. Tas dod iespēju dārziem paplašināt savas kolekcijas ar citu reģionu augiem, piemēram, no tuksnešiem vai kalnu reģioniem, ko būtu iespējams iegūt vienīgi ekspedīcijās. Tā kā botānisko dārzu mērķis ir saglabāt un demonstrēt arī pamatsugas, tad šis ir vienīgais ceļš, kā iegūt zinātniski pārbaudītu un pareizi ievāktu savvaļas augu sēklu materiālu. Bez sēklām tiek sūtīts arī cits veģetatīvās pavairošanas materiāls kā rizoīdi, sīpoli, lapas ar sporām u.c. LU Botāniskais dārzs sadarbojas ar gandrīz 500 citiem dārziem no 50 pasaules valstīm. Katru gadu no LU Botāniskā dārza pie citiem audzētājiem ceļo aptuveni 1500 sēklu paciņas. Sēklu apmaiņu veic vienīgi zinātniskos un izglītojošos nolūkos un šis pakalpojums nav pieejams privātiem interesentiem vai komerciālos nolūkos. Sadarbība notiek, ievērojot  Riodežaneiro konvenciju (Rio de Janeiro, 1992)  par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.