Ukrainas karogs pie Latvijas Universitātes Botāniskā dārza ieejas

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs aicina Ukrainas civiliedzīvotājus apmeklēt dārzu bez ieejas maksas.

Bezmaksas apmeklējums ir iespējams Ukrainas civiliedzīvotājiem (Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un viņu ģimenes locekļiem). Persona atbilstību Ukrainas civiliedzīvotāja statusam pierāda, uzrādot attiecīgu personu vai statusu apliecinošu dokumentu.


Iespēja palīdzēt:

1. “Par brīvu Ukrainu”

Kampaņas mērķis ir atbalstīt studentus no Ukrainas, kas studē Latvijas Universitātē ar studiju maksas atlaidēm, kā arī dot iespēju bez maksas uzturēties LU dienesta viesnīcās, nodrošināt psiholoģisko atbalstu. Kā arī ir nepieciešams atbalsts pētniekiem no Ukrainas, kas ieradušies Latvijā, lai sadarbotos ar LU pētnieku grupām un vēlas šeit palikt ilgāk.

2. Ukrainas cilvēkiem!

Saziedotie līdzekļi tiks lietoti tur, kur tas būs visvairāk vajadzīgs. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju uz Ukrainu tiek sūtīta degviela un pirmās palīdzības preces. 

Dalīties