Latvijas Universitāte
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586
IZM reģistrācijas Nr. 3341000218
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Banka: AS “Luminor bank”
Konta Nr.: LV51NDEA0000082414423
Kods: NDEALV2X