2018. gada 1. maijā sākas pārrobežu projekta „Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana Igaunijā un Latvijā”, saīsinājumā "Dārza Pērles" ar numuru EST-LAT 70 īstenošana. LU ir viens no projekta 10 Latvijas partneriem. Pavisam kopā projektu īsteno 19 partneri no Latvijas un Igaunijas. Šī projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija.

Projekta kopējais budžets ir 749 755 EUR, no kuriem 637 291,75 EUR līdzfinansē Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekts norisinās no 01.05.2018. līdz 31.10.2020.

Apvienojot aptuveni 80 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, projektā izveidos jaunu tūrisma produktu  – „Dārza Pērles”, kas ietvers tūrisma maršrutu, tā identitāti un pakalpojumus. Dārzos un parkos ir paredzēts veikt neliela mēroga investīcijas, organizēt maršruta popularizēšanas pasākumus, kā arī vadītāju apmācības. Vairāk informācijas par "Dārza pērlēm" var uzzināt mājas lapā www.gardenpearls.eu.

LU kopējais budžets projektā ir 48275 EUR, no kuriem 41033,75 EUR līdzfinansē Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta īstenotājs LU ir Botāniskais dārzs. Projekta divos gados ir plānots Botāniskajā dārzā un RSeIA „Babīte” izveidot informatīvās norādes, kas palīdzētu apmeklētājiem labāk iepazīt gan dārzu, gan rododendru audzētavu. Paredzēta apmeklētāju vēlmju izpēte, elektroniskas rokasgrāmatas izveide un apmācības dārzu un parku darbiniekiem, kā arī dārzus popularizējoši pasākumi plašai sabiedrībai.

Projekta partneri

 • Vidzemes Tūrisma asociācija (vadošais partneris)
 • Latvijas Universitāte - Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs
 • MTU Estonian Gardens
 • Tartu University - Pärnu College
 • South-Estonian Tourism Foundation
 • Foundation Pärnu County Tourism
 • Sangaste Municipality Government
 • Turaidas Muzejrezervāts
 • Amatas novada pašvaldība - Rakstnieku parks
 • Biedrība "Limbažu Lauvas" - Ārstniecības augu kolekcijas dārzs "Avotiņi"
 • Burtnieku novada pašvaldība - Valmiermuižas parks
 • Kocēnu novada pašvaldība - Kokmuižas parks
 • Rūjienas novada pašvaldība - Ternejas un Endzeles parks
 • Gulbenes novada pašvaldība - Vecgulbenes muižas parks
 • Biedrība "Oleru muiža" - Oleru muižas parks
 • Hiiumaa Vocational School
 • Tõstamaa Municipality Government
 • Pärnu City Government
 • Audru Municipality Government

2018. gada 20.-21. jūnijā Latvijas Universitātē notika pirmā projekta partneru tikšanās. Tajā piedalījās 34 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas: partneri iepazinās klātienē, pārrunāja projektā plānotos darbus un norišu laika grafiku. 

Visiem bija iespēja iepazīsties arī ar mācību iespējām LU Dabas mājā. Latvijas Universitātes pārziņā ir vairāki publiski pieejami dārzi. Divos no tiem - LU Botāniskajā dārzā un Morberga vasarnīcā LU pārstāvji pastāstīja par šo objektu specifiku, kā arī pieredzi to popularizēšanā un apmeklētāju piesaistīšanā.

LU Botāniskajā dārzā un Rododendru selekcijas un izmēģinājuma audzētavā Babīte ir izveidotas un uzstādītas informatīvās zīmes, kas palīdzēs apmeklētājiem orientēties teritorijā un iegūt informāciju par apskatāmajām augu kolekcijām. RSeIA Babīte ir septiņi stendi par rododendriem, to pavairošanu, audzētavu un citām tēmām, kas sekmē šo dekoratīvo, bagātīgi ziedošo krūmu iepazīšanu. Savukārt Botāniskajā dārzā ar projekta atbalstu ir uzstādīti pieci virzienrādītāji, kas palīdz apmeklētājiem nonākt pie interesējošajiem objektiem. Pie dārza 11 kolekcijām ir uzstādīti informatīvie stendi, piemēram, Ārstniecības augi, Latvijas indīgie augi, Dālijas, Purvs, Augu sistemātiskās grupas. Tajos ir īsa informācija par kolekcijām un tajās esošo augu īpatnībām. Bez tam, dārzs ir ieguvis arī divus pārvietojamus A veida stendus, kurus varēs izmantot dažādu pasākumu organizēšanā. 

2018. gada nogalē, 14. decembrī Turaidas muzejrezervātā notika projekta partneru tikšanās. Tajā apsprieda apkopotos parku un dārzu apmeklētāju aptaujas rezultātus. LU analizēja apmeklētāju viedokli par Latvijas dārzos un parkos redzēto. Tikšanās laikā potenciālajiem Dārza Pērļu maršruta partneriem Latvijā bija iespēja iepazīties un plānot turpmāko sadarbību.

Igaunijā, Tartu Universitātes Pērnavas koledžā 2019. gada 21. un 22. februārī notika projekta Dārza Pērles kopējās mācības dārzu tūrismā. Latvijas un Igaunijas dārzu/parku īpašnieki un darbinieki iepazinās ar dažādām tēmām: serviss, gidu darbs, apmeklētāju vēlmes un rīcība, kā arī Igaunijas tūrisma organizētāji dalījās pieredzē par apmeklētāju vēlmēm, bet Latvijas Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns  par dārzu komunikāciju un mārketingu.

Igaunijā Vihi, ārstniecības augu audzētāju Energy Farm dārzā, 2019. gada 16. - 17. aprīlī notika projekta Latvijas un Igaunijas partneru tikšanās, kā arī vadības komitejas sanāksme. Tajā apsprieda līdz šim paveikto un turpmākos darbus projekta Dārza pērļu kartes, mājas lapas, kopēja informācijas stenda izveidē, jaunu dārzu un parku piesaistē Dārza Pērļu maršrutam, kā arī analizēja notikušo mācību pieredzi un informēja par nākamajām mācībām. 

LU Botāniskais dārzs organizēja projekta Latvijas partneru un interesentu mācības dārzu tūrismā. LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 2019. gada 30. aprīlī pulcējās dārzu/parku īpašnieki un darbinieki, lai   dienas garumā klausītos lekcijas un dalītos pieredzē. Lektore Inita Šteinberga akcentēja stāstu nozīmi uzņēmējdarbībā, dalījās ar pieredzē uzkrātajiem piemēriem, kā arī deva strukturētus padomus stāstījuma veidošanā. Dārzniece un ainavu arhitekte Dace Lukševica pastāstīja par ainavas nozīmi, tās veidošanas principiem un nobeigumā analizēja dārza mākslu gan no ainavas, gan apmeklētāju uztveres viedokļa. Tūrisma nozares speciālists Andris Klepers informēja par dārzu/parku iekļaušanās iespējām kopējā Latvijas tūrisma piedāvājumā, pastāstīja par zīmolvedību, mārketinga pasākumiem, to efektivitāti, analizēja mērķgrupas, kā arī uzsvēra kvalitatīvas interpretācijas nozīmi apmeklētāju piesaistē.

No 2. līdz 5. maijam 30 Latvijas un Igaunijas dārza tūrisma speciālisti piedalījušies profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā Anglijā. Jauniegūtās zināšanās dārzu dizainā un vadībā tiks liktas lietā jau tūlīt, sākoties aktīvajai dārza tūrisma sezonai.  

Braucienā piedalījās četrpadsmit dārzu saimnieki, projektu vadītāji un tūrisma speciālisti no Latvijas kopā ar sešpadsmit kolēģiem no Igaunijas, kurus vieno dalība projektā “Dārza pērles”. Grupa apmeklēja astoņus dažāda tipa dārzus un parkus: Lenordslī ezeru un dārzu (Leonardslee Lake and Garden), Kembridžas universitātes Botānisko dārzu (Cambridge University Botanic Garden), Sendringhemas lauku īpašumu (Sandringham Estate), Īstrastonas Seno mācītāja rezidenci (East Ruston Old Vicarage), RHS Haidholas dārzu (RHS Hyde Hall Garden), Greitkompas dārzu (Great Comp Garden), Sisinghērstas Pils dārzu (Sissinghurst Castle Garden) un Houlparka dārzu (Hole Park Garden). 

Lielbritānijas tūrisma pārvaldības organizācija “Visit Britain” dēvē parkus un dārzus par vienu no Anglijas izcilākajiem apmeklētāju piesaistes objektiem. 2016.gads pat atzīmēts kā Anglijas Dārzu gads (Year of the English Garden). Pavasaris tiek uzskatīts par īpaši piemērotu laiku apmeklēt dārzus, lai pieredzētu ziedošos rododendrus, acālijas, magnolijas un citus augus. Dārzi un parki ir iedvesmojoša vide, kur smelties idejas un zināšanas par ainavu arhitektūru, produktu attīstību un apmeklētāju pieredzes vadību. Brauciens rīkots Igaunijas - Latvijas pārrobežu programmas projekta “Dārza pērles” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt dārza tūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī popularizēt Latviju un Igauniju kā vienotu dārzu tūrisma galamērķi.

LU Botāniskajā dārzā un tā Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte” maijā ir notikuši divi pasākumi, kas sabiedrībai popularizēja Dārza Pērļu ideju. Augu pasaules izzināšanai veltītais Augu aizsardzības dienas pasākums 16. maijā notika LU Botāniskajā dārzā. Tajā skolēniem un citiem interesentiem bija iespējams iepazīt Botānisko dārzu ekskursijās kopā ar gidu. Savukārt improvizētās laboratorijās zinošu speciālistu un studentu vadībā varēja uzzināt dažādas lietas, ka ir saistītas ar augiem – sākot no šūnām un audiem, beidzot ar augsni, kurā augi aug, un biotopiem.

LU RSeIA “Babīte” 24. maijā, krāšņā rododendru ziedoņa laikā apmeklētājiem piedāvāja orientēšanās maršrutu “Rododendru kontinenti” un uzzināt, kur savvaļā aug rododendri. Par piemiņu viesiem palika maršruta kartiņa ar redzētajiem rododendriem un informāciju par projektu Dārza Pērles.

Dārza pērļu projekta mērķis ir attīstīt dārza tūrismu Latvijā un Igaunijā un veicināt abu valstu kā vienota dārzu tūrisma galamērķa atpazīstamību. Viens no pasākumiem, kas sekmē mērķa sasniegšanu bija Atvērtās dienas, kas notika laikā no 2. līdz 4. augustam. Interesentiem tajās bija iespēja iepazīt Vidzemes dārzus un parkus. Šajā nedēļas nogalē LU Botāniskajā dārzā piedāvāja ekskursijas gida pavadībā. Savukārt LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte” 2. un 3. augustā notika meistarklases, kurās interesenti varēja iegūt rododendru audzēšanai noderīgus padomus. 

Latvijas un Igaunijas dārzu un parku darbiniekiem no 4. līdz 6. decembrim (2019) Kārļamuižā notika vairāki pasākumi: projekta partneru tikšanās, vadības komitejas sēde un apvienotās mācības. Pirmajā dienā partneru tikšanās laikā pārrunāja dažādus aktuālus jautājumus, piemēram, dārzu apmeklētāju aptaujas rezultātus, rokasgrāmatas, mājas lapas, infostendu un Dārza Pērļu maršruta kartes sagatavošanas gaitu. Diskusijās iezīmēja plānus Dārza pērļu maršruta popularizēšanai gadatirgos. Savukārt paredzētajās mācībās dārzu un parku darbiniekiem diskutēja, kas abās valstīs būs vērstas uz gidu un cita veida informācijas resursu veidošanu dārzos, lai tos padarītu pievilcīgākus apmeklētājiem.

Divas dienas bija veltītas jaunu zināšanu apguvei mārketinga, produktu attīstības un cenu veidošanas jomās. Ar savām zināšanām dalījās dizaina un zīmolvedības speciāliste Maarja Pajusalu (Igaunija), Gunnebo pils kompleksa pārstāvis Johnny Mattsson (Zviedrija), Vidzemes Augstskolas asociētais profesors Andris Klepers (Latvija) un dārzu īpašnieces Heli Viedehof un Maria Palusalu (Igaunija). Lektori gatavojoties mācībām, bija ņēmuši vērā atsauksmes un ierosinājumus no dārzu un parku saimnieku puses, tādējādi nodrošinot lietderīgas un praktiski pielietojamus padomus un rosinot pārdomas.

2020. gada 7. februārī LU Botāniskā dārza un RSeIA “Babīte” pārstāvji Tallinā piedalījās izstādē “The International Travel Trade Fair Tourest 2020”. Starptautiskajā tūrismam veltītajā pasākumā projektam “Dārza pērles” bija stends, kurā interesentus iepazīstināja ar projektā izveidoto Igaunijas-Latvijas tūrisma maršrutu “Dārza pērles”. Stendā Latvijas Universitātei bija iespēja parādīt arī savus dārzus.

Maršruta “Dārza pērles” popularizēšanai projektā ir izveidota maršruta karte. Stends ar karti atrodas katrā maršrutā iekļautajā dārzā. Februārī stendus novietoja arī LU Botāniskajā dārzā un RSeIA  “Babīte”.

Vidzemē esošā maršruta “Dārza pērles” dārzu un parku darbiniekiem 2020. gada 21. februārī viesu namā “Laimes ligzda” notika mācības “Dārza gids”. Mācības organizēja LU Botāniskais dārzs sadarbībā ar biedrību “Vides gidu asociācija”. Mācību mērķis bija sniegt noderīgas zināšanas dārzu gidiem. Dienas garumā sanākušajiem bija iespēja klausīties lekcijas, veikt dažādus uzdevumus un dalīties pieredzē, kas ir saistīta gan ar gida darbu, gan ar informatīvo materiālu sagatavošanas specifiku. Lektore Ināra Cukura stāstīja par cilvēku uztveri un izziņas veidiem, kas jāņem vērā, iepazīstinot viesus ar dārzu. Apmeklētāju psiholoģiju raksturoja un ar viesmīlības ABC iepazīstināja lektore Inese Roze. Viņa arī pastāstīja par noderīgiem paņēmieniem ekskursiju plānošanai, tēmas un temata formulēšanai. Savukārt Līga Šaule dalījās ar praktisko pieredzi gida darbā, tajā skaitā arī ar noderīgiem piemēriem pētniecisko metožu un spēļu izmantošanā. 

7. periods

Projekta sākumā LU Botāniskajā dārzā izveidoja jaunas informatīvās zīmes. Projektam tuvojoties noslēgumam, radās iespēja izveidot vēl papildus zīmes. Septiņi jaunie virzienrādītāji apmeklētājiem palīdzēs vieglāk orientēties dārzā. Deviņi jaunie informācijas stendi zinātkārajiem ļaus iepazīt rožu, ziemciešu, tropu augu un citas ekspozīcijas. Savukārt piecus pārvietojamos stendus varēs izmantot pasākumu organizēšanā. 

Kopā projektā LU Botāniskais dārzs un LU RSeIA „Babīte ” ir ieguvuši 46 dažāda veida informatīvās zīmes.

2020. gada 17. - 19. augustā notika mācību brauciens uz 14 dārziem un parkiem Latvijā un Igaunijā. Tā bija iespēja tikties ar dārzu saimniekiem un dalīties pieredzē par dārzu tūrisma produktu veidošanu, kā arī savstarpēji iepazīties turpmākai sadarbībai. Maršrutā bija iekļauti z/s “Ziediņi”, kolekcijas dārzs Raunā, “Raunas stādi”, z/s “Jaunrūjas”, Bīriņu pils parks, veselības augu brīvdabas funkcionālā ekspozīcija “Lādes Avotiņi”, Oleru muižas dārzs, dārzs “Cīruļi”, Maie dārzs, Tammes saimniecības zālīšu dārzs, Lepiku-Mardi saimniecības kolekcijas dārzs, Tartu Universitātes botāniskais dārzs, Palusalu dārzs, Mikko saimniecības “Sirds dārzs”.

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.