Atvērto dienu laikā no 2. līdz 4. augustam LU Botāniskajā dārzā piedāvā iespēju iepazīt augus īpašā ekskursijā gida pavadībā. Gida pakalpojumi ir bez maksas, ekskursijas dalībniekiem jāiegādājas tikai ieejas biļetes botāniskajā dārzā.

LU Botāniskais dārzā ir aptuveni 5000 dažādu nosaukumu augi no visas pasaules malām. Dārza teritorijā vēsturiski ir bijusi Volfšmita muiža, tādēļ stādījumi te ir bijuši jau ilgi pirms pagājušā gadsimta sākumā Latvijas Universitāte sāka ierīkot savu botānisko dārzu. Tagad te ir skatāmi gan koki, kas saglabājušies no muižas laika, piemēram, liepu aleja, kā arī jaunāku laiku ekspozīcijas, kas tapušas, paplašinoties kolekcijām. 

Projekta “Dārza pērles” Atvērto dienu laikā LU Botāniskais dārzs aicina iepazīt augu kolekcijas īpašās ekskursijās "LU Botāniskā dārza pērles", kurās gida pavadībā būs iespējams iepazīt interesantākās un ievērojamākās LU Botāniskā dārza siltumnīcu un brīvdabas ekspozīcijas.

Ekskursijas notiks: 

  • 2. augustā plkst. 18.30;
  • 3. augustā plkst. 11.00, 15.00, 18.30;
  • 4. augustā plkst. 11.00, 15.00, 18.30.

Dalība ekskursijā (gida pakalpojumi) ir bez maksas – dalībniekiem jāiegādājas tikai ieejas biļete LU Botāniskajā dārzā. Ieejas biļešu cenas atrodamas šeit.
Visas ekskursijas notiks latviešu valodā. Ekskursiju garums – aptuveni 1 stunda. Pulcēšanās ekskursijām notiks pie kases. 


Savukārt rododendru mīļotāji Atvērto dienu laikā būs gaidīti LU Rododendendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”, kur būs iespēja uzzināt vairāk par rododendru audzēšanas praktiskām niansēm. Sīkāka informācija par šo piedāvājumu ir
https://www.rododendri.lu.lv/. Kopumā Atvērto dienu laikā apvienojuši spēkus ir vairāk nekā 30 Latvijas un Igaunijas dārzu un parku saimnieki, kas pirmo reizi iepazīstinās interesentus ar parku un dārzu daudzveidību. Viesi būs gaidīti stādaudzētavās, daiļdārzos, kolekciju dārzos, vēsturiskos muižu parkos un dendrārijos. Atvērtās dienas notiks divās nedēļas nogalēs: Igaunijā - 26.-
28. jūlijā, bet Latvijā - 2.-4. augustā. Interesentiem ir iespējams apmeklēt arī citus pasākumus, kas notiek Interreg Igaunijas - Latvijas programmas projektā "Dārza pērles".
Vairāk informācijas: Vidzeme.com un Estoniangardens.ee. Projekta mērķis ir attīstīt dārza tūrismu Latvijā un Igaunijā un veicināt abu valstu kā vienota dārzu tūrisma galamērķa atpazīstamību.


Pasākuma apraksts atspoguļo autora viedokli. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Dalīties