Šķiet, ka tas bija tikai nupat: pirmā tikšanās ar Borisu un Ināru Tetereviem, viņu iepazīšanās ar Latvijas Universitātes Botānisko dārzu, neviltotā interese un tam sekojošais lēmums – atjaunot Botānisko dārzu, saglabāt augu kolekcijas un dārza kultūrvēsturisko vērtību. Tas ir neatsverams ieguldījums, gatavojoties LU Botāniskā dārza simtgadei 2022. gadā.

Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un Latvijas Universitātes rektors profesors Mārcis Auziņš 2013. gada 23. maijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā parakstīja nodomu protokolu par sadarbību. Jau tā paša gada vasarā tika sākti darbi dārza centrālās daļas infrastruktūras un stādījumu atjaunošanai. Pirmajam veiksmīgi aizvadītajam projektam sekoja nākamie, turpinot uzticēšanās pilnu sadarbību piecu gadu garumā. Mecenāti apciemoja dārzu, skatot paveikto un ar sapratni pieņemot to, ka dārzā ieguldītie pūliņi būs redzami tikai pēc laika, jo dārzam dotais tikai ar gadiem pieņemsies krāšņumā: atjaunotās un no jauna dēstītās augu kolekcijas, gādīgu roku aprūpētas, būs skatāmas vēl daudzus gadus. Jaunajās dobēs sakuplojot un uzziedot, augi priecēs dārza viesus sākot ar sniega rozēm agrā pavasarī, kulminējot peoniju un flokšu ziedēšanā vasaras tveicē, un beidzot ar mārtiņrozēm, rudens salnām spītējot. Jau šovasar bija skatāma bagātīga ziedēšana, kas ar gadiem turpinās pieņemties daiļumā. Savukārt no jauna stādītie koki pilnību sasniegs tikai pēc daudziem gadu desmitiem, to ļaujot novērtēt nākamajām paaudzēm un liecinot par mecenātu ieguldījumu. Atjaunotais žogs ir milzīga dāvana ne tikai dārzam, bet visai apkaimei un pilsētai kopumā. Tas viss mums atgādinās par iepazīšanos, uzticēšanos, iejūtību un mīlestību, par drosmi un varēšanu!

Latvijas Universitātes Botāniskais dārza kolektīvs ir pateicīgs par Borisa un Ināras Teterevu ieguldījumu dārza atjaunošanā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inārai Teterevai, tuviniekiem un līdzgaitniekiem.

Dalīties