Aicinām Jūs piedalīties projekta LIFE-IP LatViaNature uzsākšanas seminārā, kurā būs iespēja iepazīties ar projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Laiks: 2021. gada 25. marts, plkst. 10:00-13:00
Vieta: tiešsaistē (saite uz semināru tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem)
Pieteikšanās: līdz 2021. gada 19. martam https://ej.uz/Pieteiksanas_25032021
Dienaskārtība: https://ej.uz/LIFE_IP_dienaskartiba

Seminārā ieskatu galvenajās projekta LIFE-IP LatViaNature tēmās un aktivitātēs sniegs šī projekta īstenotāji: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Integrētā projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu. Paredzētie pasākumi dos iespēju veidot skaidru un pamatotu dabas aizsardzības sistēmu, kas līdzsvaro dabas vērtību saglabāšanas un tautsaimniecības attīstības intereses, ir saprotama ikvienam un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.


Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Dalīties