Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, lai mazinātu darbiniekiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus.

Apmeklējot LU Botānisko dārzu laika posmā no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim, lūgums ņemt vērā, ka:

  • visas siltumnīcas ir slēgtas un pastaigām pieejama tikai āra teritorija;
  • ieejas biļetēm un abonementu iegādei ir piešķirta 25% atlaide;
  • dārza telpas un teritorija netiek nodotas privātu vai publisku pasākumu norisei, nenotiek ekskursijas, telpās nenotiek fotosesijas / filmēšanas.

Lūgums apmeklēt dārzu savas mājsaimniecības ietvaros, ievērot distanci no citiem apmeklētājiem un darbiniekiem, ievērot izolācijasmājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus un neapmeklēt ne LU Botānisko dārzu, ne citas publiskas vietas, ja ir saslimšanas pazīmes.

Rūpēsimies par savu un apkārtējo cilvēku veselību kopā! Paldies par sapratni!

 

Dalīties