LU Botāniskais dārzs aicina uz konferenci 8. februārī plkst. 13.00, lai iepazīstinātu ar augu selekciju un introdukciju.  

Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs četros zinātņu nozaru blokos: dabas zinātnēs, humanitārajās zinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs un starpdisciplināri, ietverot plašu tēmu klāstu, kas aptver nozīmīgus pētniecības virzienus un inovācijas jomas. 

Vairāk par programmu lasiet konferences mājas lapā.

Dalīties