Augstais purvs, Māras Pakalnes foto

Latvijas Universitātes "LIFE PeatCarbon" projekta eksperti un SIA “Rīgas meži” pārstāvji iepazīstinās ministri ar "LIFE" projekta rezultātiem un informēs par purvu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā.

LU purvu ekspertiem Īrijas ministres Pipas Haketas vizīte ir īpaši nozīmīga, jo dos iespēju apspriest jautājumus par purvu atjaunošanu, kas ir svarīgi gan Īrijā, gan Latvijā. Līdz šim citu valstu ministri nav izrādījuši interesi apsekot Latvijas purvus.

Ejot gar laipu varēs vērot gan dabisku purva veģetāciju, gan arī notiekošo kūdras ieguvi.

Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Latvijā, kur var vērot gan dabisku purva veģetāciju, gan arī notiekošo kūdras ieguvi.

Lai uzlabotu purva hidroloģisko situāciju, Cenas tīrelī 2006. gadā tika uzsākti purva aizsardzības pasākumi, kuru pozitīvo rezultātu var vērot pie Skaista ezera. Atjaunojot purvus, iespējams samazināt siltumnīcas efekta gāzu izdalīšanos no šīm Eiropas mērogā retajām ekosistēmām. Par to liecina fakts, ka augstie purvi Eiropā ir kļuvuši par prioritāri aizsargājamu biotopu.

Kā stāsta projekta LIFE PeatCarbon vadītāja, Dr. biol. Māra Pakalne, tad arī Latvijā augsto purvu platības dažādu apstākļu ietekmē samazinās, tajā skaitā saimnieciskās darbības dēļ. Interesanti, ka vēstniecības darbinieki par Latvijas purviem un projektu ir uzzinājuši no EK LIFE programmas projektu mājaslapām, jo LU jau kopš 2010. gada īsteno projektus, kuri ir saistīti ar purvu aizsardzību un ir pat saņēmuši Eiropas Komisijas atzinību par veiksmīgiem darba rezultātiem.

Tikšanās laikā plānots diskutēt par purva saglabāšanas, aizsardzības un atjaunošanas nepieciešamību, ņemot vērā, ka augstajiem purviem Eiropā un Latvijā ir tendence samazināties.

 

Vairāk par LIFE PeatCarbon projektu var uzzināt mājaslapā https://www.botanika.lu.lv/projekti/life/peat-carbon/

 

Dalīties