Divas tematiskās ekspozīcijas - “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” un “Ārstniecības augi” ir izveidotas, izmantojot esošo infrastruktūru un augus. Apmēram 4000 m2 platībā darbus veica SIA “Alejas projekti”, bet autoruzraudzību nodrošināja SIA “DEPO projekts”. Darbi ir pabeigti 2023. gada nogalē - ir sakopti koku vainagi, ierīkota laistīšanas sistēma, iestādīti augi un izveidoti celiņi. Abas ekspozīcijas dārza apmeklētājiem ļauj iepazīt augu daudzveidību, aplūkot dažādas tiem raksturīgās ārējās pazīmes un augšanas īpatnības, kā arī uzzināt par augu izmantošanas iespējām.

· Ekspozīcijā “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” ir vairāk nekā 500 sugu paraugi. Stādījumi ir plānoti, lai parādītu 64 tēmas, demonstrējot augu pielāgojumus un to uzbūves atšķirības, vairošanās un izplatīšanās īpatnības, kas augiem ļauj izdzīvot un piemēroties videi, tādējādi dabā nodrošinot sugu daudzveidību. Šeit ir kokaugi, ziemcietīgi lakstaugi, viengadīgie un divgadīgie augi.

· Ārstniecības augu ekspozīcijā ir aptuveni 300 sugas, to skaitā gandrīz puse no Latvijas – gan labi pazīstamas, gan mazāk zināmas sugas.

· Ekspozīcijas ir mājvieta arī vairāk nekā 50 Latvijā reto un apdraudēto sugu paraugiem.

Tālāk pa mēnešiem ir skatāma ekspozīciju tapšana. Foto autore, ja nav norādīts citādi, ir Inga Langenfelde.

2024. gada 19. janvārī Būvvalde ir pieņēmusi ekspluatācijā ekspozīcijas “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” un “Ārstniecības augi”: lēmuma Nr. BIS-BV-5.26-2024-570.