Divas tematiskās ekspozīcijas - “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” un “Ārstniecības augi” veido, izmantojot esošo infrastruktūru un augus. Apmēram 4000 m2 platībā darbus veic SIA “Alejas projekti”, bet autoruzraudzību – SIA “DEPO projekts”. Līdz 2023. gada oktobrim, kad darbi būs jāpabeidz, ir plānots sakopt koku vainagus, ierīkot laistīšanas sistēmu, iestādīt augus un ierīkot celiņus. Abas ekspozīcijas dārza apmeklētājiem ļaus iepazīt augu daudzveidību, aplūkot dažādas tiem raksturīgās pazīmes un augšanas īpatnības, kā arī uzzināt par augu izmantošanas iespējām.

  • Ekspozīcijā “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” būs vairāk nekā 500 sugu paraugi. Stādījumi ir plānoti, lai parādītu 64 tēmas, demonstrējot augu pielāgojumus un to uzbūves atšķirības, vairošanās un izplatīšanās īpatnības, kas augiem ļauj izdzīvot un piemēroties videi, tādējādi dabā nodrošinot sugu daudzveidību. Šeit būs kokaugi, ziemcietīgi lakstaugi, viengadīgie un divgadīgie augi.
  • Savukārt ārstniecības augu ekspozīcijā būs aptuveni 300 sugas, to skaitā gandrīz puse no Latvijas – gan labi pazīstamas, gan mazāk zināmas sugas.
  • Ekspozīcijas būs mājvieta arī vairāk nekā 50 Latvijā reto un apdraudēto sugu paraugiem.
 

Foto autore, ja nav norādīts citādi, ir Inga Langenfelde.