Abām ekspozīcijām “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” un “Ārstniecības augi” jātop gatavām oktobra izskaņā.

Labas ziņas!

Būvdarbi divu ekspozīciju izveidei intensīvi turpinās. Bagātīgais augusta lietus gan palīdz, gan nedaudz bremzē tempu.

Jaunās dobes rindojas viena pie otras, smilšu celiņu gatavie kvadrātmetri turpina pieaugt un augi no pagaidu novietnes sāk iejusties īstajā mājvietā uz palikšanu. Paralēli norit arī citi darbi: uzsākta automatizētas laistīšanas sistēmas ierīkošana, sakopti vairāku koku vainagi, izgatavoti jauni labiekārtojuma elementi.

Būs skaisti!

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​​

Galvenais būvdarbu veicējs: SIA “Alejas projekti”.

Par projektu vairāk lasiet Botāniskā dārza mājas lapā.

Dalīties